Cilt 2, Sayı 2

Ağustos 2012
(3) Derleme, (6) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Çömelme Pozisyonunda Yürüyen Beyin Felçli Hastalarda Kalça ve Dizdeki Fleksiyon Kontraktürlerinin Değerlendirilmesi
 • Fuat Bilgili
 • Yener Temelli
 • N. Ekin Akalan
J Acad Res Med 2012; 2: 33-37 DOI: 10.5152/jarem.2012.11
Serebral Palsi’ye Genel Bakış ve Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri
 • Ahmet Aybar
 • Atilla Sancar Parmaksızoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 38-42 DOI: 10.5152/jarem.2012.12
Serebral Paralizide Üst Ekstremite Cerrahisi
 • Türker Özkan
 • Serdar Tunçer
J Acad Res Med 2012; 2: 43-54 DOI: 10.5152/jarem.2012.13

Özgün Araştırma

Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan 0-12 Yaş arası Çocuk Hastalarda Yanık Yara Enfeksiyonunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ahmet Cemal Aygıt
 • Özgür Pilanci
 • Ebru Şen Mercan
J Acad Res Med 2012; 2: 55-58 DOI: 10.5152/jarem.2012.14
Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları
 • Arzu Ayraler
 • Hülya Akan
 • E. Çiğdem Kaspar
 • Selda Handan Karahan Saper
 • İlker Murat Çağlar
 • Hande Oktay Türeli
 • Osman Karakaya
J Acad Res Med 2012; 2: 59-63 DOI: 10.5152/jarem.2012.15
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preeklamptik Anne Bebeklerinin Erken Dönem Sonuçları
 • Ömer Güran
 • Sinan Uslu
 • Ali Bülbül
 • Muhittin Çelik
 • Evrim Kıray Baş
 • Selda Arslan
 • Asiye Nuhoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 64-67 DOI: 10.5152/jarem.2012.16
Epiforası Olan Olgularda Lakrimal Sintigrafi ve Dakriyosistografinin Yeri
 • Fadime Nuhoğlu
 • Fatma Esin Özdemir
 • Ayşe Tekin Buyrukcu
 • Kadir Eltutar
J Acad Res Med 2012; 2: 68-70 DOI: 10.5152/jarem.2012.17
Antenatal Hidronefrozda Piyeloplasti ile Beraber Pelvik Redüksiyon Yapılması Postoperatif USG ve Nükleer İncelemelerin Sonuçlarını Etkiliyor mu?
 • Berk Burgu
 • Evren Süer
 • Erdem Öztürk
 • Özgü Aydoğdu
 • Tarkan Soygür
J Acad Res Med 2012; 2: 71-76 DOI: 10.5152/jarem.2012.18
İki Santimetre Üzerindeki Böbrek Taşlarının Tedavisinde Şok Dalga Litotripsinin (SWL) Etkinliği
 • Basri Çakıroğlu
 • A.İsmet Hazar
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Orhun Sinanoğlu
 • Arif Özkan
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 77-81 DOI: 10.5152/jarem.2012.19

Olgu Sunumu

Üretra Darlığı Olan Bir Hastada Saptanan Mesane İçi Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
 • Onur Fikri
 • Arif Özkan
 • Osman Fatih Kurtuluş
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Aydın İsmet Hazar
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 82-84 DOI: 10.5152/jarem.2012.20
Burunda Sessiz Yabancı: Rinolit
 • Mehmet Fatih Garça
 • Selin Fulya Güven
 • Nazım Bozan
 • Hakan Çankaya
J Acad Res Med 2012; 2: 85-86 DOI: 10.5152/jarem.2012.21
İki Olgu Sunumu Eşliğinde Overin Granüloza Hücreli Tümörlerinin Literatür Işığında İrdelenmesi
 • Banu Öndeş
 • Ayşe Ender Yumru
 • Burcu Dinçgez
 • Yavuz Tahsin Ayanoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 87-88 DOI: 10.5152/jarem.2010.02

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form