Cilt 2, Sayı 1

Nisan 2012
(4) Özgün Araştırma, (1) Derleme, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Yaşlı Hastalardaki Femur Boyun Kırıklarında Sementli ve Sementsiz Modüler Başlı Parsiyel Protezlerin Erken Dönem Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Devrim Özer
 • Osman Çimen
 • Ümit Selçuk Aykut
 • Hasan Doğruloğlu
 • Mehmet Bülent Balioğlu
 • Mehmet Akif Kaygusuz
J Acad Res Med 2012; 2: 1-5 DOI: 10.5152/jarem.2012.03
Retinal Ven Tıkanıklığında Grid Lazer Fotokoagülasyon, İntravitreal Triamsinolon Asetonid ve İntravitreal Bevacizumab’ın Görme Keskinliği Üzerine Etkisi
 • Ayşe Tekin Buyrukcu
 • Nurhan Dinçer
 • Fadime Nuhoğlu
 • Kadir Eltutar
J Acad Res Med 2012; 2: 6-9 DOI: 10.5152/jarem.2012.04
Kardiyopulmoner Bypass Isısının İnflamatuar Cevap ve Sonuçlar Üzerine Etkileri
 • Bora Farsak
 • Mehmet Öç
 • Funda Gümüş
 • Bahar Öç
 • Vedat Erentuğ
J Acad Res Med 2012; 2: 10-14 DOI: 10.5152/jarem.2012.05
Chlamydia Pneumoniae Seropozitifliği ve İskemik İnme Riski
 • Dilek Bozkurt
 • Fazilet Hız
 • Meral Çınar
 • Ferhan Fettahoğlu Kök
J Acad Res Med 2012; 2: 15-19 DOI: 10.5152/jarem.2012.06

Derleme

İzole Kardiyak Yaralanmalar ve Anestezi Yönetimi
 • Funda Gümüş
 • Ayşin Alagöl
J Acad Res Med 2012; 2: 20-23 DOI: 10.5152/jarem.2012.07

Olgu Sunumu

Mastoid Antrum Agenezisi
 • Çiğdem Tepe Karaca
 • Çağatay Oysu
 • Şaban Çelebi
 • Ömer Develioğlu
 • Mehmet Külekçi
J Acad Res Med 2012; 2: 24-26 DOI: 10.5152/jarem.2012.08
Nadir Bir Olgu: Mesane Kanserinin Gluteal Kas Metastazı
 • Yiğit Akın
 • Zülfü Birkan
 • Işıl Başara
 • Aliseydi Bozkurt
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2012; 2: 27-28 DOI: 10.5152/jarem.2012.09
PCR Negatifliği Olan Olası Herpes Simpleks Ensefaliti Olgusu
 • Fazilet Hız
 • Dilek Bozkurt
 • Meral Çınar
 • Meltem Can
 • Kürşat Usalan
J Acad Res Med 2012; 2: 29-32 DOI: 10.5152/jarem.2012.10

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form