Cilt 1, Sayı 2

Aralık 2011
(5) Özgün Araştırma, (2) Derleme, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Koruyucu Tedavi Olarak Flunarizin veya Propranolol Kullanan Migrenli Hastalarda Major Depresif Bozukluk Sıklığı ve Yaşam Kalitesi
 • Tuğba Eyigürbüz
 • Semra Bilge
 • Serdar Aykac
 • Arif Çelebi
 • Saffet Meral Çınar
J Acad Res Med 2011; 1: 33-37 DOI: 10.5152/jarem.2011.11
Radius Alt Uç Kırıklarının Volar Kilitli Plak ile Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Cerrahi Öğrenme Eğrisi Arasındaki İlişki
 • Ayhan Kılıç
 • Serdar Kamil Çepni
 • Halil Polat
 • Ümit Çetin
 • Abdülkadir Polat
 • Atilla Sancar Parmaksızoğlu
J Acad Res Med 2011; 1: 38-43 DOI: 10.5152/jarem.2011.12
Uterin Leiomyomalarda Mast Hücre Subtipleri ve Siklooksijenaz-2 Ekspresyonu Arasındaki İlişki
 • Azize Yasemin Göksu Erol
 • Fatma Aktepe
 • Çiğdem Tokyol
 • Mehmet Yılmazer
 • Tolga Dağıstan Arıöz
 • Öner Özdemir
J Acad Res Med 2011; 1: 44-48 DOI: 10.5152/jarem.2011.13
Punktum Stenozlarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
 • Fadime Nuhoğlu
 • Fatma Esin Özdemir
 • Yeliz Acar
 • Kadir Eltutar
J Acad Res Med 2011; 1: 49-51 DOI: 10.5152/jarem.2011.14
Diyaliz Ünitesinde Çalışan Sağlık Ekibinde Tükenmişlik Sendromu
 • Arzu Ayraler
 • Burcu Göksan Yavuz
 • Bahadır Bakım
 • Oğuz Karamustafalıoğlu
J Acad Res Med 2011; 1: 52-56 DOI: 10.5152/jarem.2011.15

Derleme

İnfertil Çifte Yaklaşım ve İn Vitro Fertilizasyon’a Doğru Hasta Seçimi
 • Ayşe Ender Yumru
 • Banu Öndeş
J Acad Res Med 2011; 1: 57-60 DOI: 10.5152/jarem.2011.16
Erektil Disfonksiyonun Mevcut Cerrahi Tedavisi
 • Memduh Aydın
 • Aydın İsmet Hazar
J Acad Res Med 2011; 1: 61-64 DOI: 10.5152/jarem.2011.17

Olgu Sunumu

Agresif Seyirli Anevrizmal Kemik Kisti: İki Olgu Sunumu
 • Fuat Bilgili
 • Ufuk Özkaya
 • Yavuz Selim Kabukçuoğlu
 • Atilla Parmaksızoğlu
 • Cüneyt May
J Acad Res Med 2011; 1: 65-68 DOI: 10.5152/jarem.2011.18
Büyük Basit Böbrek Kisti Zemininde Saklı Böbrek Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
 • Memduh Aydın
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Aydın İsmet Hazar
 • Elif Kımıloğlu Şahan
 • Onur Fikri
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2011; 1: 69-71 DOI: 10.5152/jarem.2011.19
Lomber Vertebrada Ciddi Erozyona Neden Olan Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması
 • Berk Özkaynak
 • Nihan Kayalar
 • Banu Gül Küçükpolat
 • Funda Gümüş
 • Adil Polat
 • Fatma Tuğba İlal
 • Bülent Mert
 • Vedat Erentuğ
J Acad Res Med 2011; 1: 72-73 DOI: 10.5152/jarem.2011.20

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form