Cilt 10, Sayı 1

Nisan 2020
(16) Orijinal Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Orijinal Araştırma

Çapalı Dikişlerin Tendon Onarımında Konvansiyonel Dikişlere Üstünlüğü Yok: Deneysel Çalışma
 • Halil Can Gemalmaz
J Acad Res Med 2020; 10: 1-5 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2728
Adölesan İdiyopatik Skolyoz Hastalarında İntraspinal Patoloji Sıklığı
 • Serdar Demiröz
 • Şevki Erdem
J Acad Res Med 2020; 10: 6-9 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2402
Vestibüler Schwanomalarda Cyberknife ile Stereyotaktik Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Lokal Tümör Kontrolünün ve Tedavinin Yan Etkilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Tanju Berber
 • Senar Günenç
 • Ferdi Aksaray
 • Sevil Çağıran Kılçıksız
J Acad Res Med 2020; 10: 10-15 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2536
Erken Evre Glottik Larinks Kanserinde Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
 • Tanju Berber
 • Birhan Demirhan
J Acad Res Med 2020; 10: 16-22 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2508
Sigara İçmenin Foliküler Fazdaki Kadınlarda Serum Nesfatin-1 Değerleri Üzerindeki Etkisi: Bir Pilot Çalışma
 • Durkadın Elif Yıldız
 • Zeynep Akçığ
 • Süleyman Salman
 • Elif Uçar
 • Sibel Tunç Karaman
J Acad Res Med 2020; 10: 23-26 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2659
Polikliniğe Başvuran Çocuklarda Nütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi
 • Filiz Gül
 • Nur Şeyma Zengin
 • Seda Geylani Güleç
J Acad Res Med 2020; 10: 27-31 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2588
Torakolomber Kırıklarda Kırık Omurgaya Vida Yerleştirilerek Uygulanan Kısa Segment Posteriyor Pedikül Vidası Tespiti ile Uzun Segment Tespitin Karşılaştırılması
 • Engin Çetin
 • Ali Öner
J Acad Res Med 2020; 10: 32-35 DOI: 10.5152/jarem.2019.2650
Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Adjustable Singleincision Mini-sling ve Transobturator Bant Uygulamalarının Karşılaştırılması
 • Suat Karataş
 • Meltem Tekelioğlu
 • Tayfur Çift
 • Muzaffer Temür
 • Ayşe Ender Yumru
J Acad Res Med 2020; 10: 36-40 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2544
TNBS ile Oluşturulmuş Deneysel Rat Kolit Modelinde Tedavide Karışım Probiyotikler Etkin midir?
 • Özlem Gül Utku
 • Eylem Karatay
 • Bilal Ergül
 • Canan Yılmaz
 • Özgür Ekinci
 • Mehmet Arhan
J Acad Res Med 2020; 10: 41-47 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2247
Olgular ve Literatür Eşliğinde Füzyon Yapılan ve Füzyon Yapılmayan Servikal Anteriyor Mikrodiskektomili Hastaların Sonuçlarının Radyolojik ve Klinik Olarak Karşılaştırılması
 • Necati Kaplan
 • Yener Akyuva
 • Göksel Güven
 • Serdar Kabataş
 • Murat Taşkın
J Acad Res Med 2020; 10: 48-56 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2545
Psikiyatri Acil Servisine Tekrarlayan Başvurular: Bu Alanda Yaşlıların Gençlerden Farklı Olan İhtiyaçları Nelerdir ve Neler Yapılabilir? Geriye Dönük Karşılaştırmalı Bir Çalışma
 • Derya İpekçioğlu
 • Özlem Çetinkaya
 • Münevver Hacıoğlu Yıldırım
 • Gökşen Yüksel Yalçın
 • Mehmet Cem İlnem
 • Ejder Akgün Yıldırım
 • Nesrin Karamustafalıoğlu
J Acad Res Med 2020; 10: 57-63 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2853
Kritik Konjenital Kalp Hastalıklı Yenidoğanlarda Perioperatif Mortaliteye Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Adil Umut Zübarioğlu
 • Özgür Yıldırım
 • İsmail Balaban
 • Shıraslan Bakhshalıyev
 • Cenap Zeybek
J Acad Res Med 2020; 10: 64-69 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2832
Ateşli Yenidoğan Bebeklerde Ciddi Bakteriyel Enfeksiyon Riskini Tanımlamada Kullanılan Yönetim Modellerinin Yeni Geliştirilmiş Bir Ölçek ile Karşılaştırılması
 • Ali Bülbül
 • Lida Bülbül
 • Umut Zübarioğlu
 • Seda Ocak
 • Sinan Uslu
J Acad Res Med 2020; 10: 70-74 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2577
Travma Sonrası Gelişen Sert Dirsek Olgularında Artroliz
 • Erdem Özden
 • Kahraman Öztürk
 • Bilal Birkan Demir
 • Ahmet Utku Gürün
 • Murat Demiroğlu
 • Serkan Aykut
J Acad Res Med 2020; 10: 75-81 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2771
Kalça Kırığı Cerrahisinde Cerrahinin Zamanlamasının ve Anestezi Tekniğinin Hastane İçi Mortalite ve Hastanede Yatış Süresine Etkisi
 • Gülay Kır
 • Mehmet Buget
 • Kemalettin Koltka
 • Mustafa Çağlar Kir
 • Kamil Pembeci
J Acad Res Med 2020; 10: 82-87 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2076
Nonpalpabl Meme Lezyonlarında Meme İşaretleme Teli ve Radyoaktif Madde ile Lezyon Lokalizasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Ceylan Çolak
 • Fatma Çelik Yabul
 • Selin Kapan
 • Aysel Koyuncu
 • Ercan İnci
J Acad Res Med 2020; 10: 88-93 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3091

Olgu Sunumu

Tüberküler Over Kitlesinde Yüksek SUVmaks Değeri: Tanıda Zorluk
 • Burçin Ağrıdağ Üçpınar
 • Evrim Özmen
 • Deniz Türkyılmaz Mut
 • Şükrü Mehmet Ertürk
J Acad Res Med 2020; 10: 94-96 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2401
Tip-2 Diyabetik Bir Olguda Sitagliptin/Metformin İlişkili Kutanöz Lökositoklastik Vaskülit
 • Gökhan Sargın
 • Reyhan Köse
 • Taşkın Şentürk
J Acad Res Med 2020; 10: 97-99 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2019
Boyun Bölgesi Yerleşimli Sempatik Sinir Nörofibromu Tedavisi ve Postoperatif Ağrıya Yaklaşım
 • Güven Yıldırım
 • Ömer Hızlı
 • Cengiz Sivrikaya
 • Ahmet Burçin Sarısoy
 • Kürşat Murat Özcan
J Acad Res Med 2020; 10: 100-102 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2527
Sistemik Dapson ile Tedavi Edilen Bir Nodüler Kistik Akne Olgusu
 • Munise Daye
 • Selami Aykut Temiz
J Acad Res Med 2020; 10: 103-105 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2444

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form