Cilt 10, Sayı 3

Aralık 2020
(4) Olgu Sunumu, (1) Derleme, (14) Orijinal Araştırma, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Erkek Yaşlılarda Üretra Darlığı ve Üretroplastiler
 • Ali Ayyıldız
J Acad Res Med 2020; 10: 208-213 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3425

Orijinal Araştırma

Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinin, İnflamatuar Barsak Hastalığı Aktivitesinin Değerlendirmesinde Rolü
 • Deniz Öğütmen Koç
 • Murat Keğin
J Acad Res Med 2020; 10: 214-219 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3453
Konjenital Üriner Sistem Anomalileri: Prenatal Tanı/ Postnatal Sonuç
 • Miraç Özalp
 • Hatice Sonay Yalçın Cömert
 • Ömer Demir
 • Hidayet Şal
 • Turhan Aran
 • Mehmet Armağan Osmanağaoğlu
J Acad Res Med 2020; 10: 220-226 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3300
Hashimoto Tiroiditinde Görsel Uyandırılmış Potansiyeller
 • Hakan Şilek
 • Rengin Bilgen
 • Bahar Erbaş
J Acad Res Med 2020; 10: 227-231 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3304
Nadir Faktör Eksiklikleri: Retrospektif, Tek Merkezli Kohort Çalışma
 • Nilgün Eroğlu
 • Erol Erduran
 • Ayşenur Bahadır
 • Haluk Saruhan
J Acad Res Med 2020; 10: 232-236 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3662
Over Lezyonlarında İntraoperatif Konsültasyon Yanıtlarının ve Parafin Tanılarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
 • Elife Kımıloğlu
 • İrem Yanık
 • Özgecan Gündoğar
 • Sibel Bektaş
 • Süleyman Salman
J Acad Res Med 2020; 10: 237-240 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3185
Parkinson Hastalığı için Derin Beyin Stimülasyonunda Optimal Hedef: Atlas ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Tabanlı Stereotaktik Hedeflemenin Karşılaştırılması
 • İdris Sertbaş
J Acad Res Med 2020; 10: 241-245 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3563
COVID-19 Kaynaklı Mortalite Oranları ile Sosyodemografik Faktörlerin Karşılaştırması
 • Esra Keleş Peker
 • Güven Bektemur
 • Kürşad Nuri Baydili
 • Melek Aktaş
J Acad Res Med 2020; 10: 246-251 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3790
Vitamin D, Kalsiyum ve Fosfor Düzeyleri Arasındaki İlişki
 • Burcu Çaykara
 • Güler Öztürk
 • Hacer Hicran Mutlu
 • Ebru Arslan
J Acad Res Med 2020; 10: 252-257 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3351
Anne ve Babaların Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Ebeveyn Tutumları ile İlişkisi
 • Mehmet Çolak
 • Özlem Şireli Bingöl
 • Zeynep Esenkaya Usta
 • Birim Günay Kılıç
J Acad Res Med 2020; 10: 258-263 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3505
Acil Serviste Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
 • Ertuğrul Altınbilek
 • Mustafa Çalık
 • Miray Tümer
 • Ahmet Burak Erdem
 • Derya Öztürk
J Acad Res Med 2020; 10: 264-268 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3764
Antrumda Sınırlı İntestinal Metaplazisi Olan Hastaların Takibi
 • Deniz Öğütmen Koç
 • Sadettin Hülagü
 • Yeşim Saliha Gürbüz
 • Altay Çelebi
 • Ali Erkan Duman
 • Tanyeli Güneyligil Kazaz
J Acad Res Med 2020; 10: 269-276 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3885
Koku Alma Fonksiyonunu ve Koku ile İlişkili Yaşam Kalitesi Öz-Değerlendirme Anketinin Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği
 • Özlem Saatçi
 • Özge Arıcı Düz
 • Aytuğ Altundağ
J Acad Res Med 2020; 10: 277-282 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3579
Endometrial Polip Öngörüsünün Klinik ve Demografik Bulgular ile İlişkisi
 • Dilşad Herkiloğlu
 • Şefik Gökçe
 • Pınar Göksedef
 • Canan Kabaca
 • Gülhan Sağıroğlu
J Acad Res Med 2020; 10: 283-287 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3275
Diz Osteoartritinde Kısa Dalga Diatermi, Ultrason ve TENS’nin Ağrı ve Fiziksel Fonksiyon Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Betül Başar
 • Belgin Erhan
J Acad Res Med 2020; 10: 288-293 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3667

Olgu Sunumu

T-Tüpün Çıkarılması Sırasında Kopması: Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi ile Yönetimi
 • Mehlika Bilgi Kırmacı
 • Tamer Akay
 • Esra Özgül
 • Sezgin Yılmaz
J Acad Res Med 2020; 10: 294-297 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3354
Retinoblastomun Orbital Kitle Olarak Nadir Presentasyonu: Bir Olgu Sunumu
 • Kenan Kıbıcı
 • Berrin Erok
 • Onat Akın
J Acad Res Med 2020; 10: 298-302 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3630
Memenin Dev Juvenil Fibroadenomu: İki Olguda Klinik Manifestasyon
 • Mehmet Tolga Kafadar
 • Mehmet Ali Kırşan
 • Suat Çal
 • Mehmet Hanifi Okur
 • Sadullah Girgin
J Acad Res Med 2020; 10: 303-305 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3729
1q21.1 Mikrodelesyon Sendromlu Hastanın Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
 • Gül Cansever
 • Cansu Uzuntürk
 • Nur Canbolat
J Acad Res Med 2020; 10: 306-308 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3703

Diğer

2020 Hakem Dizini
J Acad Res Med 2020; 10: 0-0
2020 Yazar Dizini
J Acad Res Med 2020; 10: 0-0
2020 Konu Dizini
J Acad Res Med 2020; 10: 0-0

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form