Cilt 11, Sayı 1

Nisan 2021
(19) Orijinal Araştırma, (1) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Orijinal Araştırma

Servikal Disk Protezi Dislokasyonunun Komplikasyonları: Retrospektif Bir Klinik Çalışma
 • Yener Akyuva
 • Özkan Özger
 • Boran Urfalı
 • Necati Kaplan
 • Ali Maksut Aykut
J Acad Res Med 2021; 11: 1-4 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3774
Unilateral Crowe Tip IV Kalça Displazisinde Total Kalça Artroplasti Uygulaması Klinik Sonuçları
 • Mehmet Özbey Büyükkuşcu
 • Muhammed Bilal Kürk
 • Yakup Alpay
 • Seçkin Basılgan
 • Hakan Başar
J Acad Res Med 2021; 11: 5-10 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3864
Topikal Ebselen, Propolis ve Steroid Uygulamalarının Sıçanlarda Akut Radyodermatit Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Ön Sonuçlar
 • Işıl Akgün Demir
 • Selami Serhat Şirvan
 • Seyhan Hasçiçek
 • Canan Özdemir
 • Semra Karşıdağ
J Acad Res Med 2021; 11: 11-16 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3936
İkiz Gebelikler ve Yardımcı Üreme Teknikleri ile Oluşan İkiz Gebeliklerin Feto-maternal Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Mustafa Doğan Özçil
J Acad Res Med 2021; 11: 17-23 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3773
Yataklı Serviste Tedavi Edilen Opiyat Bağımlılarında Psikiyatrik Eştanı, Hastanede Kalış Süreleri ve Geri Kabul Oranları
 • Bahadır Geniş
 • Behçet Coşar
 • Zehra Arıkan
J Acad Res Med 2021; 11: 24-31 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3794
Endometrial Karsinomlarda INI1 ve E-kadherin Ekspresyon Kaybının Önemi Var Mı?
 • Sevil Karabağ
J Acad Res Med 2021; 11: 32-37 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3974
Varfarin Kullanan Evde Bakım Hastalarında Oral Antikoagülan Kullanım Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
 • Samet Akgün
 • Sibel Tunç Karaman
 • Sonay Özdemir
 • Okcan Basat
J Acad Res Med 2021; 11: 38-45 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3732
Bilgisayarlı Tomografi İncelemesinde Kolon Duvar Kalınlığı ve Kolon Kanseri İlişkisi: Retrospektif Çalışma
 • Önder Karabay
 • Nadir Adnan Hacım
 • Mert Gençtürk
J Acad Res Med 2021; 11: 46-50 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3822
Gebelikte D Vitamini Eksikliği ile Depresyon, Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisi
 • Gonca Sağlam
 • Gizem Pektaş
 • Serdar Karakullukçu
 • Aras Pektaş
 • Demet Sağlam Aykut
J Acad Res Med 2021; 11: 51-55 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3897
Obezitesi Olan Hastalarda Metabolik Sendrom, Visseral Adipozite İndeksi ve Lipid Birikim Ürünü İndeksi İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Feray Akbaş
 • Hanife Usta Atmaca
 • Şerife Değirmencioğlu
J Acad Res Med 2021; 11: 56-61 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.21931
Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Skoru Enflamatuvar Belirteçleri ve Hastalığın Şiddetini Yansıtabilir Mi?
 • Yasemin Kayadibi
 • Neşe Uçar
 • Mehmet Fatih Kaya
 • Okan Gürkan
 • Yeşim Namdar Akan
 • Berna Demirok
J Acad Res Med 2021; 11: 62-68 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3803
Perkütan Nefrolititomi Sonrası Hastaneye Planlanmamış Tekrar Başvurunun Risk Faktörleri
 • Yavuz Onur Danacıoğlu
 • Deniz Noyan Özlü
 • Fatih Akkaş
 • Mustafa Gürkan Yenice
 • Ali İhsan Taşçı
J Acad Res Med 2021; 11: 69-74 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3915
Steril Paket İçinden Kıl Çıkması Sterilizasyonu Bozar Mı? Kontrollü Deneysel Çalışma
 • Nurgül Arpag
 • Süheyla Yazıcıoğlu
 • Ayşenur Curabeyoğlu
 • Hamdiye Banu Katran
 • Sevgi Gür
 • Anıl Demiröz
 • Fatma Altınkılıç
J Acad Res Med 2021; 11: 75-80 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3853
Obezite, İdiyopatik Hirsutizm, Polikistik Over Sendromu Tanılarıyla İzlenen Çocuk ve Adölesanlarda Serbest Androjen İndeksinin Tanısal Değeri
 • Elif Sağsak
 • Melikşah Keskin
 • Semra Çetinkaya
 • Şenay Savaş Erdeve
 • Zehra Aycan
J Acad Res Med 2021; 11: 81-85 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.22932
Adenokarsinom Akciğer Kanserlerinde SMAD4 Gen Metilasyonu Etkili Olabilir
 • Metin Budak
J Acad Res Med 2021; 11: 86-89 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.54264
Neonatal Kolestaz Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Elif Sağ
 • Emine Esra Öztürk
 • Hatice Sonay Yalçın Cömert
 • Yakup Arslan
 • Süleyman Caner Karahan
 • Murat Çakır
J Acad Res Med 2021; 11: 90-96 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.25733
Nodül Takibinde Hedefe Yönelik Bilgisayarlı Akciğer Tomografisi Uygulanabilir Mi?
 • Terman Gümüş
 • Gökhan Uçar
J Acad Res Med 2021; 11: 97-101 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.85057
Rektum Rezeksiyon Sonrası Gelişen Anastomoz Kaçaklarına Bağlı Perianastomotik Poşlara Yaklaşım
 • Okan Demiray
 • Samed Sayar
 • Ahmet Muzaffer Er
 • Aylin Hasanefendioğlu Bayrak
 • Doğan Gönüllü
J Acad Res Med 2021; 11: 102-106 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.32042
Bulantı ve Kusma Tedavisinde Kullanılan İlaçların Kısa Ürün Bilgileri ve Kullanma Talimatlarında Gebelik ve Laktasyon Dönemine İlişkin İfadelerin İncelenmesi
 • Volkan Aydın
 • Ayfer Bahar
 • Dilara Bayram
 • Caner Vızdıklar
 • Ahmet Akıcı
J Acad Res Med 2021; 11: 107-116 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.35744

Olgu Sunumu

T-Hücreli Lenfomanın İzole Brakial Pleksus Nörolenfomatozisi Olarak Relapsı: Olgu Sunumu
 • Kenan Kıbıcı
 • Berrin Erok
 • Ali Önder Atça
 • Gülçin Yeğen
J Acad Res Med 2021; 11: 117-119 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3640

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form