En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Genç Bireylerde Müzik Maruziyeti Sonrası Olivokoklear Efferent Sistem Aktivasyonunun Değerlendirilmesi
 • Erdoğan Bulut
 • Elçin Nurçin
 • Şule Yılmaz
 • Selis Gülseven Güven
 • Memduha Taş
J Acad Res Med 2019; 9: 38-44 DOI: 10.5152/jarem.2019.2090
Sistemik Dapson ile Tedavi Edilen Bir Nodüler Kistik Akne Olgusu
 • Munise Daye
 • Selami Aykut Temiz
J Acad Res Med 2020; 10: 103-105 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2444
Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinin, İnflamatuar Barsak Hastalığı Aktivitesinin Değerlendirmesinde Rolü
 • Deniz Öğütmen Koç
 • Murat Keğin
J Acad Res Med 2020; 10: 214-219 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3453
Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Onal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2020; 10: 106-110 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2333
Değişik Sinyal Gürültü Oranlarında Konuşmayı Ayırt Etme Performansının Serbest Alanda Değerlendirilmesi
 • Zahra Polat
 • Ahmet Ataş
J Acad Res Med 2020; 10: 155-159 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3268
Adölesan İdiyopatik Skolyoz Hastalarında İntraspinal Patoloji Sıklığı
 • Serdar Demiröz
 • Şevki Erdem
J Acad Res Med 2020; 10: 6-9 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2402
Operasyon Öncesi Paratiroid Adenomlarının Yerini Saptamada Ultrason ve Tc-99m MIBI sintigrafisi ve SPECT/CT İncelemenin Tanısal Değeri
 • Bülent Çolakoğlu
 • Deniz Alış
J Acad Res Med 2019; 9: 115-120 DOI: 10.5152/jarem.2019.2719
Çapalı Dikişlerin Tendon Onarımında Konvansiyonel Dikişlere Üstünlüğü Yok: Deneysel Çalışma
 • Halil Can Gemalmaz
J Acad Res Med 2020; 10: 1-5 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2728
Yoğun Bakımdaki Yaşlı Hastalarda Vitamin D Önemli Midir?
 • Muhammed Murat Kurnaz
 • Sevgi Kesici
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Acad Res Med 2020; 10: 117-121 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2865
Fournier Gangreninde Vakum Yardımlı Tedavi
 • Özkan Onuk
 • Arif Özkan
 • Nusret Can Çilesiz
 • Arif Kalkanlı
J Acad Res Med 2019; 9: 135-139 DOI: 10.5152/jarem.2019.2447
Periferik Vestibüler Hastalıklarda o-VEMP ve v-HIT Test Sonuçlarının Kalorik Test Sonuçları İle Karşılaştırılması
 • Ali Özdek
 • Kemal Keseroğlu
 • Serap Er
 • Selim Ünsal
 • Mehmet Gündüz
J Acad Res Med 2017; 7: 26-31 DOI: 10.5152/jarem.2017.1219
Gebelikte D Vitamini Eksikliği ile Depresyon, Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisi
 • Gonca Sağlam
 • Gizem Pektaş
 • Serdar Karakullukçu
 • Aras Pektaş
 • Demet Sağlam Aykut
J Acad Res Med 2021; 11: 51-55 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3897
COVID-19 Kaynaklı Mortalite Oranları ile Sosyodemografik Faktörlerin Karşılaştırması
 • Esra Keleş Peker
 • Güven Bektemur
 • Kürşad Nuri Baydili
 • Melek Aktaş
J Acad Res Med 2020; 10: 246-251 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3790
Steril Paket İçinden Kıl Çıkması Sterilizasyonu Bozar Mı? Kontrollü Deneysel Çalışma
 • Nurgül Arpag
 • Süheyla Yazıcıoğlu
 • Ayşenur Curabeyoğlu
 • Hamdiye Banu Katran
 • Sevgi Gür
 • Anıl Demiröz
 • Fatma Altınkılıç
J Acad Res Med 2021; 11: 75-80 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3853
Juvenil İdiyopatik Artrit Aktivitesi ile İlişkili Serum Visfatin ve Adiponektin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Oktay Çalışkan
 • Zeynep Banu Güngör
 • Özlem Balcı Ekmekçi
 • Hakan Ekmekçi
 • Kenan Barut
 • Sezgin Şahin
 • Amra Adroviç Yıldız
 • Şeyma Dümür
 • Özgür Kasapçopur
 • Mine Kucur
J Acad Res Med 2021; 11: 120-125 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.43043
Vestibüler Schwanomalarda Cyberknife ile Stereyotaktik Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Lokal Tümör Kontrolünün ve Tedavinin Yan Etkilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Tanju Berber
 • Senar Günenç
 • Ferdi Aksaray
 • Sevil Çağıran Kılçıksız
J Acad Res Med 2020; 10: 10-15 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2536
Polikliniğe Başvuran Çocuklarda Nütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi
 • Filiz Gül
 • Nur Şeyma Zengin
 • Seda Geylani Güleç
J Acad Res Med 2020; 10: 27-31 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2588
Farklı Kan Toplama Tüplerinde Digoksin Seviyeleri ve Stabilitesi
 • Fatma Demet Arslan
 • İnanç Karakoyun
 • Banu İşbilen Başok
 • Hatice Solmaz
 • Merve Zeytinli Aksit
 • Anıl Baysoy
 • Can Duman
J Acad Res Med 2020; 10: 111-116 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2597
Hidrosefali ve Chiari Tip 2 Malformasyonunun Eşlik Ettiği Torakal Myelomeningosel: Olgu Sunumu
 • Gökhan Canaz
 • Kaan Baturay
 • Nur Topyalın
 • İzzet Durmuşalioğlu
 • Ali Osman Akdemir
J Acad Res Med 2017; 7: 99-101 DOI: 10.5152/jarem.2017.1041
Travma Sonrası Gelişen Sert Dirsek Olgularında Artroliz
 • Erdem Özden
 • Kahraman Öztürk
 • Bilal Birkan Demir
 • Ahmet Utku Gürün
 • Murat Demiroğlu
 • Serkan Aykut
J Acad Res Med 2020; 10: 75-81 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2771
Metakarp Kırıklarında İmmobilizasyon Olmaksızın Erken Aktif ve Pasif Hareket Güvenli Midir? Sonuçlar Üzerinde Geleneksel Rehabilitasyon Programlarından Daha Etkili Midir?
 • Betül Başar
 • Abdulkadir Polat
J Acad Res Med 2021; 11: 283-287 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.77528
Tip 1 Diyabet Hastalarının Bağırsak Mikrobiyotasında Lactobacillus Casei ve Lactobacillus Acidophilus Miktarının Araştırılması
 • Mehmet Demirci
 • Fatma Ela Temeloğlu Keskin
 • Zeynep Taner
 • Mücahit Özyazar
 • Bekir S. Kocazeybek
 • Hrisi Bahar Tokman
J Acad Res Med 2019; 9: 125-129 DOI: 10.5152/jarem.2018.2122
Preterm Hastalarda Erken ve Geç İdyopatik Ablasyo Plasenta Vakalarının Analizi
 • Işıl Uzun Çilingir
 • Füsun Varol
 • Havva Sütçü
 • Cihan İnan
 • Cem Yener
 • Cenk Sayın
J Acad Res Med 2019; 9: 19-22 DOI: 10.5152/jarem.2018.2364
Konjenital Üriner Sistem Anomalileri: Prenatal Tanı/ Postnatal Sonuç
 • Miraç Özalp
 • Hatice Sonay Yalçın Cömert
 • Ömer Demir
 • Hidayet Şal
 • Turhan Aran
 • Mehmet Armağan Osmanağaoğlu
J Acad Res Med 2020; 10: 220-226 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3300
Koku Alma Fonksiyonunu ve Koku ile İlişkili Yaşam Kalitesi Öz-Değerlendirme Anketinin Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği
 • Özlem Saatçi
 • Özge Arıcı Düz
 • Aytuğ Altundağ
J Acad Res Med 2020; 10: 277-282 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3579
Nadir Faktör Eksiklikleri: Retrospektif, Tek Merkezli Kohort Çalışma
 • Nilgün Eroğlu
 • Erol Erduran
 • Ayşenur Bahadır
 • Haluk Saruhan
J Acad Res Med 2020; 10: 232-236 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3662
Over Lezyonlarında İntraoperatif Konsültasyon Yanıtlarının ve Parafin Tanılarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
 • Elife Kımıloğlu
 • İrem Yanık
 • Özgecan Gündoğar
 • Sibel Bektaş
 • Süleyman Salman
J Acad Res Med 2020; 10: 237-240 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3185
Türkiye’de Bir Şehirde İndeks Herediter Anjioödem Hastalarının Uzak ve Yakın Test Edilmemiş Akrabalarında Herediter Anjioödem Prevalans ve Klinik Belirtileri
 • Öner Özdemir
 • Bahri Elmas
J Acad Res Med 2017; 7: 51-57 DOI: 10.5152/jarem.2017.1047
Karotis Endarterektomi Cerrahisinde Genel Anestezi Yönetimi
 • Kerem Erkalp
 • Funda Gümüş
 • Ayşin Alagöl
J Acad Res Med 2014; 4: 41-44 DOI: 10.5152/jarem.2014.270
Torakolomber Kırıklarda Kırık Omurgaya Vida Yerleştirilerek Uygulanan Kısa Segment Posteriyor Pedikül Vidası Tespiti ile Uzun Segment Tespitin Karşılaştırılması
 • Engin Çetin
 • Ali Öner
J Acad Res Med 2020; 10: 32-35 DOI: 10.5152/jarem.2019.2650
HPV Testinin Kadınlardaki Anksiyete, Duygu Durum ve Depresyon Üzerine Etkileri
 • Sakine Betül Uzun
 • Önder Sakin
 • Çetin Hüseyin
 • Engin Ersin Şimsek
J Acad Res Med 2020; 10: 149-154 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3106
Diz Osteoartritinde Kısa Dalga Diatermi, Ultrason ve TENS’nin Ağrı ve Fiziksel Fonksiyon Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Betül Başar
 • Belgin Erhan
J Acad Res Med 2020; 10: 288-293 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3667
Servikal Disk Protezi Dislokasyonunun Komplikasyonları: Retrospektif Bir Klinik Çalışma
 • Yener Akyuva
 • Özkan Özger
 • Boran Urfalı
 • Necati Kaplan
 • Ali Maksut Aykut
J Acad Res Med 2021; 11: 1-4 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3774
Prostat Adenokarsinomunda Caveolin-1 ve PSA'nın Karşılaştırılması
 • Özkan Onuk
 • Barış Nuhoğlu
 • Arif Özkan
 • Tuncay Taş
 • Nusret Can Çilesiz
 • Aydın İsmet Hazar
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
J Acad Res Med 2019; 9: 121-124 DOI: 10.5152/jarem.2019.2300
Erken Evre Glottik Larinks Kanserinde Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
 • Tanju Berber
 • Birhan Demirhan
J Acad Res Med 2020; 10: 16-22 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2508
Sigara İçmenin Foliküler Fazdaki Kadınlarda Serum Nesfatin-1 Değerleri Üzerindeki Etkisi: Bir Pilot Çalışma
 • Durkadın Elif Yıldız
 • Zeynep Akçığ
 • Süleyman Salman
 • Elif Uçar
 • Sibel Tunç Karaman
J Acad Res Med 2020; 10: 23-26 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2659
Tip-2 Diyabetik Bir Olguda Sitagliptin/Metformin İlişkili Kutanöz Lökositoklastik Vaskülit
 • Gökhan Sargın
 • Reyhan Köse
 • Taşkın Şentürk
J Acad Res Med 2020; 10: 97-99 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2019
Üriner İnkontinansı Olan Premenopozal Dönemdeki Kadınlarda Cinsel Disfonksiyon Araştırılması
 • Ali Eroğlu
 • Muammer Aydın
 • Özkan Onuk
 • Nusret Can Çilesiz
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2020; 10: 160-165 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3081
Servikal Lipoleiomyom: Olgu Sunumu
 • Veli Mihmanlı
 • Ali Emre Atik
J Acad Res Med 2020; 10: 189-191 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2785
Vitamin D, Kalsiyum ve Fosfor Düzeyleri Arasındaki İlişki
 • Burcu Çaykara
 • Güler Öztürk
 • Hacer Hicran Mutlu
 • Ebru Arslan
J Acad Res Med 2020; 10: 252-257 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3351
Tersiyer Bir Merkezdeki Preeklampsi ve Eklampsi Olgularının Perinatal Sonuçlarının Retrospektif İncelenmesi
 • Çağlar Helvacıoğlu
 • Güneş Topçu
 • Gözde Konak
 • İbrahim Kale
 • Cem Yalçınkaya
 • Ayşegül Özel
J Acad Res Med 2021; 11: 249-253 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.02486
M30 ve M65’in Larenksin Skuamöz Hücreli Kanserlerinde Tanısal ve Prognostik Değeri
 • Yetkin Zeki Yılmaz
 • Haydar Murat Yener
 • Umur Akıner
 • Özge Tarhan
 • Hakan Ekmekci
 • Özlem Balcı Ekmekci
 • Mehmet Yılmaz
 • Hasan Ahmet Özdoğan
J Acad Res Med 2021; 11: 277-282 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.19483
Gebeliğin İlk Trimesterinde Bakılan Seks Hormon Bağlayıcı Globulin ve Yüksek Duyarlı C-Reaktif Proteinin Gestasyonel Diyabetes Mellitus Öngörüsündeki Yeri
 • Nurane Dikova
 • Suat Karataş
 • Ayşe Ender Yumru
 • Burcu Dinçgez Çakmak
 • Ülkü Ayşe Türker
J Acad Res Med 2019; 9: 130-134 DOI: 10.5152/jarem.2019.2309
Ataksi Telenjiektazili Çocukta Mesane Duvarı Telenjiektazilerine İkincil Persistan Hematüri
 • İlke Onur Kazaz
 • Fatih Çolak
 • Ahmet Serdar Teoman
 • Ersagun Karagüzel
J Acad Res Med 2018; 8: 119-120 DOI: 10.5152/jarem.2018.1861
Reflü Bulgu Skoru: Güvenilirlik ve Reflü Semptom Endeksi ile Korelasyonu
 • Nermin Erdaş Karakaya
 • Sevtap Akbulut
 • Hande Altıntaş
 • Mehmet Gökhan Demir
 • Necdet Demir
 • Derya Berk
J Acad Res Med 2015; 5: 68-74 DOI: 10.5152/jarem.2015.698
Obezite, İdiyopatik Hirsutizm, Polikistik Over Sendromu Tanılarıyla İzlenen Çocuk ve Adölesanlarda Serbest Androjen İndeksinin Tanısal Değeri
 • Elif Sağsak
 • Melikşah Keskin
 • Semra Çetinkaya
 • Şenay Savaş Erdeve
 • Zehra Aycan
J Acad Res Med 2021; 11: 81-85 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.22932
Stereotaktik Radyoterapi Sonrası Radyasyona Bağlı Erektil Disfonksiyon ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Selvi Tabak Dinçer
 • Emre Uysal
J Acad Res Med 2021; 11: 254-261 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.21939
Glutaminin Travmatik Oral Mukozal Lezyonların İyileşmesi Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma
 • Sedat Akbaş
 • Enes Karabulut
 • Ayşe Pervin Sutas Bozkurt
 • Övgü Aydın
 • Dilek Düzgün Ergün
 • Gürcan Güngör
J Acad Res Med 2019; 9: 6-13 DOI: 10.5152/jarem.2019.2008
Hava Yolu Obstrüksiyonuna Yol Açan Dev Ludwig Anjini
 • Yüce İslamoğlu
 • Tural Fetullayev
 • Süha Beton
 • Başak Ceyda Meco
 • Cem Meco
J Acad Res Med 2018; 8: 116-118 DOI: 10.5152/jarem.2018.1678
Olanzapin Kullanımına Bağlı Gelişen Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu
 • Gülay Kır
 • Esra Gözügül
 • Ayşe Düşünür
 • Cengiz Yumru
J Acad Res Med 2017; 7: 158-160 DOI: 10.5152/jarem.2016.1252

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form