En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Reflü Bulgu Skoru: Güvenilirlik ve Reflü Semptom Endeksi ile Korelasyonu
 • Nermin Erdaş Karakaya
 • Sevtap Akbulut
 • Hande Altıntaş
 • Mehmet Gökhan Demir
 • Necdet Demir
 • Derya Berk
J Acad Res Med 2015; 5: 68-74 DOI: 10.5152/jarem.2015.698
Sistemik Dapson ile Tedavi Edilen Bir Nodüler Kistik Akne Olgusu
 • Munise Daye
 • Selami Aykut Temiz
J Acad Res Med 2020; 10: 103-105 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2444
Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda İdeal Lomber Pedikül Vidalama Uygulamasının Superior Faset Eklem ile İlişkisi
 • Kadir Abul
J Acad Res Med 2022; 12: 78-86 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.62634
Steril Paket İçinden Kıl Çıkması Sterilizasyonu Bozar Mı? Kontrollü Deneysel Çalışma
 • Nurgül Arpag
 • Süheyla Yazıcıoğlu
 • Ayşenur Curabeyoğlu
 • Hamdiye Banu Katran
 • Sevgi Gür
 • Anıl Demiröz
 • Fatma Altınkılıç
J Acad Res Med 2021; 11: 75-80 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3853
Koku Alma Fonksiyonunu ve Koku ile İlişkili Yaşam Kalitesi Öz-Değerlendirme Anketinin Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği
 • Özlem Saatçi
 • Özge Arıcı Düz
 • Aytuğ Altundağ
J Acad Res Med 2020; 10: 277-282 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3579
Antrumda Sınırlı İntestinal Metaplazisi Olan Hastaların Takibi
 • Deniz Öğütmen Koç
 • Sadettin Hülagü
 • Yeşim Saliha Gürbüz
 • Altay Çelebi
 • Ali Erkan Duman
 • Tanyeli Güneyligil Kazaz
J Acad Res Med 2020; 10: 269-276 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3885
Genç Bireylerde Müzik Maruziyeti Sonrası Olivokoklear Efferent Sistem Aktivasyonunun Değerlendirilmesi
 • Erdoğan Bulut
 • Elçin Nurçin
 • Şule Yılmaz
 • Selis Gülseven Güven
 • Memduha Taş
J Acad Res Med 2019; 9: 38-44 DOI: 10.5152/jarem.2019.2090
Anjiyolipoma Benzeyen Atipik Lipomatöz Tümör/İyi Diferansiye Liposarkom
 • İsmail Saygın
 • Sevdegül Mungan
 • Emel Çakır
J Acad Res Med 2020; 10: 200-203 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3301
Değişik Sinyal Gürültü Oranlarında Konuşmayı Ayırt Etme Performansının Serbest Alanda Değerlendirilmesi
 • Zahra Polat
 • Ahmet Ataş
J Acad Res Med 2020; 10: 155-159 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3268
Karotis Endarterektomi Cerrahisinde Genel Anestezi Yönetimi
 • Kerem Erkalp
 • Funda Gümüş
 • Ayşin Alagöl
J Acad Res Med 2014; 4: 41-44 DOI: 10.5152/jarem.2014.270
Periferik Vestibüler Hastalıklarda o-VEMP ve v-HIT Test Sonuçlarının Kalorik Test Sonuçları İle Karşılaştırılması
 • Ali Özdek
 • Kemal Keseroğlu
 • Serap Er
 • Selim Ünsal
 • Mehmet Gündüz
J Acad Res Med 2017; 7: 26-31 DOI: 10.5152/jarem.2017.1219
Spazmodik Disfoni
 • Ceki Paltura
 • Ömer N. Develioğlu
 • Haldun Oğuz
J Acad Res Med 2017; 7: 107-111 DOI: 10.5152/jarem.2016.1204
Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Onal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2020; 10: 106-110 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2333
Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinin, İnflamatuar Barsak Hastalığı Aktivitesinin Değerlendirmesinde Rolü
 • Deniz Öğütmen Koç
 • Murat Keğin
J Acad Res Med 2020; 10: 214-219 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3453
Olanzapin Kullanımına Bağlı Gelişen Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu
 • Gülay Kır
 • Esra Gözügül
 • Ayşe Düşünür
 • Cengiz Yumru
J Acad Res Med 2017; 7: 158-160 DOI: 10.5152/jarem.2016.1252
Yoğun Bakımdaki Yaşlı Hastalarda Vitamin D Önemli Midir?
 • Muhammed Murat Kurnaz
 • Sevgi Kesici
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Acad Res Med 2020; 10: 117-121 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2865
Polikliniğe Başvuran Çocuklarda Nütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi
 • Filiz Gül
 • Nur Şeyma Zengin
 • Seda Geylani Güleç
J Acad Res Med 2020; 10: 27-31 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2588
Tersiyer Bir Merkezdeki Preeklampsi ve Eklampsi Olgularının Perinatal Sonuçlarının Retrospektif İncelenmesi
 • Çağlar Helvacıoğlu
 • Güneş Topçu
 • Gözde Konak
 • İbrahim Kale
 • Cem Yalçınkaya
 • Ayşegül Özel
J Acad Res Med 2021; 11: 249-253 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.02486
Kondromalazi Patella Tedavisinde PRP (Platelet-Rich Plasma) Enjeksiyonunun Etkinliği
 • Volkan Subaşı
J Acad Res Med 2017; 7: 36-38 DOI: 10.5152/jarem.2017.1099
Gebelikte D Vitamini Eksikliği ile Depresyon, Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisi
 • Gonca Sağlam
 • Gizem Pektaş
 • Serdar Karakullukçu
 • Aras Pektaş
 • Demet Sağlam Aykut
J Acad Res Med 2021; 11: 51-55 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3897
Rektal Tümörü Düşündüren Soliter Rektal Ülser Olgusu
 • Burçin Aygün Coşarpınar
 • Nafiye Urgancı
 • Ramazan Uçak
 • Hüseyin Alkım
J Acad Res Med 2021; 11: 230-233 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.38258
Fournier Gangreninde Vakum Yardımlı Tedavi
 • Özkan Onuk
 • Arif Özkan
 • Nusret Can Çilesiz
 • Arif Kalkanlı
J Acad Res Med 2019; 9: 135-139 DOI: 10.5152/jarem.2019.2447
Travma Sonrası Gelişen Sert Dirsek Olgularında Artroliz
 • Erdem Özden
 • Kahraman Öztürk
 • Bilal Birkan Demir
 • Ahmet Utku Gürün
 • Murat Demiroğlu
 • Serkan Aykut
J Acad Res Med 2020; 10: 75-81 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2771
COVID-19 Kaynaklı Mortalite Oranları ile Sosyodemografik Faktörlerin Karşılaştırması
 • Esra Keleş Peker
 • Güven Bektemur
 • Kürşad Nuri Baydili
 • Melek Aktaş
J Acad Res Med 2020; 10: 246-251 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3790
Rektum Rezeksiyon Sonrası Gelişen Anastomoz Kaçaklarına Bağlı Perianastomotik Poşlara Yaklaşım
 • Okan Demiray
 • Samed Sayar
 • Ahmet Muzaffer Er
 • Aylin Hasanefendioğlu Bayrak
 • Doğan Gönüllü
J Acad Res Med 2021; 11: 102-106 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.32042
Operasyon Öncesi Paratiroid Adenomlarının Yerini Saptamada Ultrason ve Tc-99m MIBI sintigrafisi ve SPECT/CT İncelemenin Tanısal Değeri
 • Bülent Çolakoğlu
 • Deniz Alış
J Acad Res Med 2019; 9: 115-120 DOI: 10.5152/jarem.2019.2719
Hidrosefali ve Chiari Tip 2 Malformasyonunun Eşlik Ettiği Torakal Myelomeningosel: Olgu Sunumu
 • Gökhan Canaz
 • Kaan Baturay
 • Nur Topyalın
 • İzzet Durmuşalioğlu
 • Ali Osman Akdemir
J Acad Res Med 2017; 7: 99-101 DOI: 10.5152/jarem.2017.1041
Adölesan İdiyopatik Skolyoz Hastalarında İntraspinal Patoloji Sıklığı
 • Serdar Demiröz
 • Şevki Erdem
J Acad Res Med 2020; 10: 6-9 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2402
Metakarp Kırıklarında İmmobilizasyon Olmaksızın Erken Aktif ve Pasif Hareket Güvenli Midir? Sonuçlar Üzerinde Geleneksel Rehabilitasyon Programlarından Daha Etkili Midir?
 • Betül Başar
 • Abdulkadir Polat
J Acad Res Med 2021; 11: 283-287 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.77528
Okul Çağındaki İşitme Tarama Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Tele-odyolojik Bakış Açısı
 • Ahmet Ceylan
 • Eyyup Kara
 • Mustafa Caner Kesimli
 • Deniz Kaya
 • Ahmet Ataş
J Acad Res Med 2023; 13: 1-8 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.99608
Türkiye’de Eğitim Kurumlarında Görevli Akademik Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Bilimsel Üretimlerinin H-indeks ve Bibliyometrik Parametreler ile Analizi
 • Volkan Hancı
 • Gözde Altuntaş Uzun
 • Manolya Aksoy
 • Selin Bozkurt
 • Büşra Otlu
 • Murat Özçelik
 • Özlem Öner
 • Necati Gökmen
J Acad Res Med 2021; 11: 234-240 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.42714
Nadir Faktör Eksiklikleri: Retrospektif, Tek Merkezli Kohort Çalışma
 • Nilgün Eroğlu
 • Erol Erduran
 • Ayşenur Bahadır
 • Haluk Saruhan
J Acad Res Med 2020; 10: 232-236 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3662
Üriner İnkontinansı Olan Premenopozal Dönemdeki Kadınlarda Cinsel Disfonksiyon Araştırılması
 • Ali Eroğlu
 • Muammer Aydın
 • Özkan Onuk
 • Nusret Can Çilesiz
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2020; 10: 160-165 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3081
Ses Problemi Yaşayan Çağrı Merkezi Çalışanlarında Ses Terapisinin Etkililiği
 • Maral Yeşilyurt
 • Kürşat Yelken
J Acad Res Med 2020; 10: 185-188 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3600
Juvenil İdiyopatik Artrit Aktivitesi ile İlişkili Serum Visfatin ve Adiponektin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Oktay Çalışkan
 • Zeynep Banu Güngör
 • Özlem Balcı Ekmekçi
 • Hakan Ekmekçi
 • Kenan Barut
 • Sezgin Şahin
 • Amra Adroviç Yıldız
 • Şeyma Dümür
 • Özgür Kasapçopur
 • Mine Kucur
J Acad Res Med 2021; 11: 120-125 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.43043
Stereotaktik Radyoterapi Sonrası Radyasyona Bağlı Erektil Disfonksiyon ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Selvi Tabak Dinçer
 • Emre Uysal
J Acad Res Med 2021; 11: 254-261 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.21939
Kolonda Mikst Taşlı Yüzük Hücreli Müsinöz Karsinom
 • Mecdi Gürhan Balcı
 • Hüseyin Eken
 • Mahir Tayfur
 • Arda Işık
 • Dila Ayerden
J Acad Res Med 2016; 6: 117-118 DOI: 10.5152/jarem.2015.792
Çapalı Dikişlerin Tendon Onarımında Konvansiyonel Dikişlere Üstünlüğü Yok: Deneysel Çalışma
 • Halil Can Gemalmaz
J Acad Res Med 2020; 10: 1-5 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2728
Kritik Konjenital Kalp Hastalıklı Yenidoğanlarda Perioperatif Mortaliteye Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Adil Umut Zübarioğlu
 • Özgür Yıldırım
 • İsmail Balaban
 • Shıraslan Bakhshalıyev
 • Cenap Zeybek
J Acad Res Med 2020; 10: 64-69 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2832
Konjenital Üriner Sistem Anomalileri: Prenatal Tanı/ Postnatal Sonuç
 • Miraç Özalp
 • Hatice Sonay Yalçın Cömert
 • Ömer Demir
 • Hidayet Şal
 • Turhan Aran
 • Mehmet Armağan Osmanağaoğlu
J Acad Res Med 2020; 10: 220-226 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3300
İntertrokanterik Femur Kırığı Bulunan 70 Yaş ve Üzeri ASA III-IV Olan Riskli Hastalarda Eksternal Fiksatör ile Osteosentez Uygulamalarımızın Sonuçları
 • Ahmet Aybar
 • Mustafa Cevdet Avkan
J Acad Res Med 2022; 12: 130-136 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.35119
Preterm Hastalarda Erken ve Geç İdyopatik Ablasyo Plasenta Vakalarının Analizi
 • Işıl Uzun Çilingir
 • Füsun Varol
 • Havva Sütçü
 • Cihan İnan
 • Cem Yener
 • Cenk Sayın
J Acad Res Med 2019; 9: 19-22 DOI: 10.5152/jarem.2018.2364
Türkiye’de Bir Şehirde İndeks Herediter Anjioödem Hastalarının Uzak ve Yakın Test Edilmemiş Akrabalarında Herediter Anjioödem Prevalans ve Klinik Belirtileri
 • Öner Özdemir
 • Bahri Elmas
J Acad Res Med 2017; 7: 51-57 DOI: 10.5152/jarem.2017.1047
Vestibüler Schwanomalarda Cyberknife ile Stereyotaktik Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Lokal Tümör Kontrolünün ve Tedavinin Yan Etkilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Tanju Berber
 • Senar Günenç
 • Ferdi Aksaray
 • Sevil Çağıran Kılçıksız
J Acad Res Med 2020; 10: 10-15 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2536
Farklı Kan Toplama Tüplerinde Digoksin Seviyeleri ve Stabilitesi
 • Fatma Demet Arslan
 • İnanç Karakoyun
 • Banu İşbilen Başok
 • Hatice Solmaz
 • Merve Zeytinli Aksit
 • Anıl Baysoy
 • Can Duman
J Acad Res Med 2020; 10: 111-116 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2597
İnvaziv Lobüler Meme Kanserinde Florodeoksiglukoz-Pozitron Emisyon Tomografisi Geç Görüntülemenin Tanıya Katkısı ve Histopatoloji ile Korelasyon
 • Fikri Okan Falay
 • Hülya Seymen
J Acad Res Med 2020; 10: 143-148 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3145
Over Lezyonlarında İntraoperatif Konsültasyon Yanıtlarının ve Parafin Tanılarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
 • Elife Kımıloğlu
 • İrem Yanık
 • Özgecan Gündoğar
 • Sibel Bektaş
 • Süleyman Salman
J Acad Res Med 2020; 10: 237-240 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3185
Vitamin D, Kalsiyum ve Fosfor Düzeyleri Arasındaki İlişki
 • Burcu Çaykara
 • Güler Öztürk
 • Hacer Hicran Mutlu
 • Ebru Arslan
J Acad Res Med 2020; 10: 252-257 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3351
Servikal Disk Protezi Dislokasyonunun Komplikasyonları: Retrospektif Bir Klinik Çalışma
 • Yener Akyuva
 • Özkan Özger
 • Boran Urfalı
 • Necati Kaplan
 • Ali Maksut Aykut
J Acad Res Med 2021; 11: 1-4 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3774
Obezitesi Olan Hastalarda Metabolik Sendrom, Visseral Adipozite İndeksi ve Lipid Birikim Ürünü İndeksi İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Feray Akbaş
 • Hanife Usta Atmaca
 • Şerife Değirmencioğlu
J Acad Res Med 2021; 11: 56-61 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.21931

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form