En Çok Okunanlar

You can see all popular articles
Anjiyolipoma Benzeyen Atipik Lipomatöz Tümör/İyi Diferansiye Liposarkom
 • İsmail Saygın
 • Sevdegül Mungan
 • Emel Çakır
J Acad Res Med 2020; 10: 200-203 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3301
Fournier Gangreninde Vakum Yardımlı Tedavi
 • Özkan Onuk
 • Arif Özkan
 • Nusret Can Çilesiz
 • Arif Kalkanlı
J Acad Res Med 2019; 9: 135-139 DOI: 10.5152/jarem.2019.2447
Sistemik Dapson ile Tedavi Edilen Bir Nodüler Kistik Akne Olgusu
 • Munise Daye
 • Selami Aykut Temiz
J Acad Res Med 2020; 10: 103-105 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2444
İnvaziv Lobüler Meme Kanserinde Florodeoksiglukoz-Pozitron Emisyon Tomografisi Geç Görüntülemenin Tanıya Katkısı ve Histopatoloji ile Korelasyon
 • Fikri Okan Falay
 • Hülya Seymen
J Acad Res Med 2020; 10: 143-148 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3145
Polikliniğe Başvuran Çocuklarda Nütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi
 • Filiz Gül
 • Nur Şeyma Zengin
 • Seda Geylani Güleç
J Acad Res Med 2020; 10: 27-31 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2588
Kronik Maraş Otu Kullanan Hastada Gözlenen Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu
 • Serhat Soylu
 • Ümran Yaman
 • Ülkü Aygen Türkmen
 • İlkay Anaklı
J Acad Res Med 2020; 10: 192-194 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2620
Antrumda Sınırlı İntestinal Metaplazisi Olan Hastaların Takibi
 • Deniz Öğütmen Koç
 • Sadettin Hülagü
 • Yeşim Saliha Gürbüz
 • Altay Çelebi
 • Ali Erkan Duman
 • Tanyeli Güneyligil Kazaz
J Acad Res Med 2020; 10: 269-276 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3885
Travma Sonrası Gelişen Sert Dirsek Olgularında Artroliz
 • Erdem Özden
 • Kahraman Öztürk
 • Bilal Birkan Demir
 • Ahmet Utku Gürün
 • Murat Demiroğlu
 • Serkan Aykut
J Acad Res Med 2020; 10: 75-81 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2771
Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Onal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2020; 10: 106-110 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2333
Sigara İçmenin Foliküler Fazdaki Kadınlarda Serum Nesfatin-1 Değerleri Üzerindeki Etkisi: Bir Pilot Çalışma
 • Durkadın Elif Yıldız
 • Zeynep Akçığ
 • Süleyman Salman
 • Elif Uçar
 • Sibel Tunç Karaman
J Acad Res Med 2020; 10: 23-26 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2659
Olgular ve Literatür Eşliğinde Füzyon Yapılan ve Füzyon Yapılmayan Servikal Anteriyor Mikrodiskektomili Hastaların Sonuçlarının Radyolojik ve Klinik Olarak Karşılaştırılması
 • Necati Kaplan
 • Yener Akyuva
 • Göksel Güven
 • Serdar Kabataş
 • Murat Taşkın
J Acad Res Med 2020; 10: 48-56 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2545
Torakolomber Kırıklarda Kırık Omurgaya Vida Yerleştirilerek Uygulanan Kısa Segment Posteriyor Pedikül Vidası Tespiti ile Uzun Segment Tespitin Karşılaştırılması
 • Engin Çetin
 • Ali Öner
J Acad Res Med 2020; 10: 32-35 DOI: 10.5152/jarem.2019.2650
Ses Problemi Yaşayan Çağrı Merkezi Çalışanlarında Ses Terapisinin Etkililiği
 • Maral Yeşilyurt
 • Kürşat Yelken
J Acad Res Med 2020; 10: 185-188 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3600
Gastrointestinal Sistem Bulguları Olan, Gastrointestinal Sistem Dışı Malignite Tanılı Olgular; Olgu Serisi
 • Nafiye Urgancı
 • Reyhan Gümüştekin
 • Bahar Genç
 • Z. Yıldız Yıldırmak
J Acad Res Med 2020; 10: 195-199 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.2900
Kritik Konjenital Kalp Hastalıklı Yenidoğanlarda Perioperatif Mortaliteye Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Adil Umut Zübarioğlu
 • Özgür Yıldırım
 • İsmail Balaban
 • Shıraslan Bakhshalıyev
 • Cenap Zeybek
J Acad Res Med 2020; 10: 64-69 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2832
Üriner İnkontinansı Olan Premenopozal Dönemdeki Kadınlarda Cinsel Disfonksiyon Araştırılması
 • Ali Eroğlu
 • Muammer Aydın
 • Özkan Onuk
 • Nusret Can Çilesiz
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2020; 10: 160-165 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3081
Servikal Lipoleiomyom: Olgu Sunumu
 • Veli Mihmanlı
 • Ali Emre Atik
J Acad Res Med 2020; 10: 189-191 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2785
Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinin, İnflamatuar Barsak Hastalığı Aktivitesinin Değerlendirmesinde Rolü
 • Deniz Öğütmen Koç
 • Murat Keğin
J Acad Res Med 2020; 10: 214-219 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3453
HPV Testinin Kadınlardaki Anksiyete, Duygu Durum ve Depresyon Üzerine Etkileri
 • Sakine Betül Uzun
 • Önder Sakin
 • Çetin Hüseyin
 • Engin Ersin Şimsek
J Acad Res Med 2020; 10: 149-154 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3106
Operasyon Öncesi Paratiroid Adenomlarının Yerini Saptamada Ultrason ve Tc-99m MIBI sintigrafisi ve SPECT/CT İncelemenin Tanısal Değeri
 • Bülent Çolakoğlu
 • Deniz Alış
J Acad Res Med 2019; 9: 115-120 DOI: 10.5152/jarem.2019.2719
Vestibüler Schwanomalarda Cyberknife ile Stereyotaktik Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Lokal Tümör Kontrolünün ve Tedavinin Yan Etkilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Tanju Berber
 • Senar Günenç
 • Ferdi Aksaray
 • Sevil Çağıran Kılçıksız
J Acad Res Med 2020; 10: 10-15 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2536
Farklı Kan Toplama Tüplerinde Digoksin Seviyeleri ve Stabilitesi
 • Fatma Demet Arslan
 • İnanç Karakoyun
 • Banu İşbilen Başok
 • Hatice Solmaz
 • Merve Zeytinli Aksit
 • Anıl Baysoy
 • Can Duman
J Acad Res Med 2020; 10: 111-116 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2597
Çapalı Dikişlerin Tendon Onarımında Konvansiyonel Dikişlere Üstünlüğü Yok: Deneysel Çalışma
 • Halil Can Gemalmaz
J Acad Res Med 2020; 10: 1-5 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2728
Boyun Bölgesi Yerleşimli Sempatik Sinir Nörofibromu Tedavisi ve Postoperatif Ağrıya Yaklaşım
 • Güven Yıldırım
 • Ömer Hızlı
 • Cengiz Sivrikaya
 • Ahmet Burçin Sarısoy
 • Kürşat Murat Özcan
J Acad Res Med 2020; 10: 100-102 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2527
Tip-2 Diyabetik Bir Olguda Sitagliptin/Metformin İlişkili Kutanöz Lökositoklastik Vaskülit
 • Gökhan Sargın
 • Reyhan Köse
 • Taşkın Şentürk
J Acad Res Med 2020; 10: 97-99 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2019
Konjenital Üriner Sistem Anomalileri: Prenatal Tanı/ Postnatal Sonuç
 • Miraç Özalp
 • Hatice Sonay Yalçın Cömert
 • Ömer Demir
 • Hidayet Şal
 • Turhan Aran
 • Mehmet Armağan Osmanağaoğlu
J Acad Res Med 2020; 10: 220-226 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3300
Gebeliğin İlk Trimesterinde Bakılan Seks Hormon Bağlayıcı Globulin ve Yüksek Duyarlı C-Reaktif Proteinin Gestasyonel Diyabetes Mellitus Öngörüsündeki Yeri
 • Nurane Dikova
 • Suat Karataş
 • Ayşe Ender Yumru
 • Burcu Dinçgez Çakmak
 • Ülkü Ayşe Türker
J Acad Res Med 2019; 9: 130-134 DOI: 10.5152/jarem.2019.2309
Reflü Bulgu Skoru: Güvenilirlik ve Reflü Semptom Endeksi ile Korelasyonu
 • Nermin Erdaş Karakaya
 • Sevtap Akbulut
 • Hande Altıntaş
 • Mehmet Gökhan Demir
 • Necdet Demir
 • Derya Berk
J Acad Res Med 2015; 5: 68-74 DOI: 10.5152/jarem.2015.698
TNBS ile Oluşturulmuş Deneysel Rat Kolit Modelinde Tedavide Karışım Probiyotikler Etkin midir?
 • Özlem Gül Utku
 • Eylem Karatay
 • Bilal Ergül
 • Canan Yılmaz
 • Özgür Ekinci
 • Mehmet Arhan
J Acad Res Med 2020; 10: 41-47 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2247
Değişik Sinyal Gürültü Oranlarında Konuşmayı Ayırt Etme Performansının Serbest Alanda Değerlendirilmesi
 • Zahra Polat
 • Ahmet Ataş
J Acad Res Med 2020; 10: 155-159 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3268
Erken Evre Glottik Larinks Kanserinde Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
 • Tanju Berber
 • Birhan Demirhan
J Acad Res Med 2020; 10: 16-22 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2508
Prostat Adenokarsinomunda Caveolin-1 ve PSA'nın Karşılaştırılması
 • Özkan Onuk
 • Barış Nuhoğlu
 • Arif Özkan
 • Tuncay Taş
 • Nusret Can Çilesiz
 • Aydın İsmet Hazar
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
J Acad Res Med 2019; 9: 121-124 DOI: 10.5152/jarem.2019.2300
Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Adjustable Singleincision Mini-sling ve Transobturator Bant Uygulamalarının Karşılaştırılması
 • Suat Karataş
 • Meltem Tekelioğlu
 • Tayfur Çift
 • Muzaffer Temür
 • Ayşe Ender Yumru
J Acad Res Med 2020; 10: 36-40 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2544
Steril Paket İçinden Kıl Çıkması Sterilizasyonu Bozar Mı? Kontrollü Deneysel Çalışma
 • Nurgül Arpag
 • Süheyla Yazıcıoğlu
 • Ayşenur Curabeyoğlu
 • Hamdiye Banu Katran
 • Sevgi Gür
 • Anıl Demiröz
 • Fatma Altınkılıç
J Acad Res Med 2021; 11: 75-80 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3853
Adölesan İdiyopatik Skolyoz Hastalarında İntraspinal Patoloji Sıklığı
 • Serdar Demiröz
 • Şevki Erdem
J Acad Res Med 2020; 10: 6-9 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2402
Genç Bireylerde Müzik Maruziyeti Sonrası Olivokoklear Efferent Sistem Aktivasyonunun Değerlendirilmesi
 • Erdoğan Bulut
 • Elçin Nurçin
 • Şule Yılmaz
 • Selis Gülseven Güven
 • Memduha Taş
J Acad Res Med 2019; 9: 38-44 DOI: 10.5152/jarem.2019.2090
Tüberküler Over Kitlesinde Yüksek SUVmaks Değeri: Tanıda Zorluk
 • Burçin Ağrıdağ Üçpınar
 • Evrim Özmen
 • Deniz Türkyılmaz Mut
 • Şükrü Mehmet Ertürk
J Acad Res Med 2020; 10: 94-96 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2401
Tip 1 Diyabet Hastalarının Bağırsak Mikrobiyotasında Lactobacillus Casei ve Lactobacillus Acidophilus Miktarının Araştırılması
 • Mehmet Demirci
 • Fatma Ela Temeloğlu Keskin
 • Zeynep Taner
 • Mücahit Özyazar
 • Bekir S. Kocazeybek
 • Hrisi Bahar Tokman
J Acad Res Med 2019; 9: 125-129 DOI: 10.5152/jarem.2018.2122
Kalça Kırığı Cerrahisinde Cerrahinin Zamanlamasının ve Anestezi Tekniğinin Hastane İçi Mortalite ve Hastanede Yatış Süresine Etkisi
 • Gülay Kır
 • Mehmet Buget
 • Kemalettin Koltka
 • Mustafa Çağlar Kir
 • Kamil Pembeci
J Acad Res Med 2020; 10: 82-87 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2076
Endoskopik Retrosigmoid Suboksipital Yaklaşımla Pons-Serebellum Sisterna Anatomisinin İncelenmesi: Kadavra Çalışması
 • Furkan Diren
 • Özcan Gayretli
 • Halil Can
 • İlke Ali Gürses
J Acad Res Med 2019; 9: 140-147 DOI: 10.5152/jarem.2019.2338
Yoğun Bakımdaki Yaşlı Hastalarda Vitamin D Önemli Midir?
 • Muhammed Murat Kurnaz
 • Sevgi Kesici
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Acad Res Med 2020; 10: 117-121 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2865
Ateşli Yenidoğan Bebeklerde Ciddi Bakteriyel Enfeksiyon Riskini Tanımlamada Kullanılan Yönetim Modellerinin Yeni Geliştirilmiş Bir Ölçek ile Karşılaştırılması
 • Ali Bülbül
 • Lida Bülbül
 • Umut Zübarioğlu
 • Seda Ocak
 • Sinan Uslu
J Acad Res Med 2020; 10: 70-74 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2577
Nonpalpabl Meme Lezyonlarında Meme İşaretleme Teli ve Radyoaktif Madde ile Lezyon Lokalizasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Ceylan Çolak
 • Fatma Çelik Yabul
 • Selin Kapan
 • Aysel Koyuncu
 • Ercan İnci
J Acad Res Med 2020; 10: 88-93 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3091
Kolonda Mikst Taşlı Yüzük Hücreli Müsinöz Karsinom
 • Mecdi Gürhan Balcı
 • Hüseyin Eken
 • Mahir Tayfur
 • Arda Işık
 • Dila Ayerden
J Acad Res Med 2016; 6: 117-118 DOI: 10.5152/jarem.2015.792
Wolman Hastalığında Yeni Bir Mutasyon: Olgu Sunumu
 • Mehmet Şerif Cansever
 • Mine Aslan
 • Tanyel Zübarioğlu
J Acad Res Med 2019; 9: 150-152 DOI: 10.5152/jarem.2019.2221
Psikiyatri Acil Servisine Tekrarlayan Başvurular: Bu Alanda Yaşlıların Gençlerden Farklı Olan İhtiyaçları Nelerdir ve Neler Yapılabilir? Geriye Dönük Karşılaştırmalı Bir Çalışma
 • Derya İpekçioğlu
 • Özlem Çetinkaya
 • Münevver Hacıoğlu Yıldırım
 • Gökşen Yüksel Yalçın
 • Mehmet Cem İlnem
 • Ejder Akgün Yıldırım
 • Nesrin Karamustafalıoğlu
J Acad Res Med 2020; 10: 57-63 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2853
Bruselloz Testis Apsesi: Olgu Sunumu
 • İlke Onur Kazaz
 • Ayhan Arslan
 • Ersagun Karagüzel
J Acad Res Med 2019; 9: 148-149 DOI: 10.5152/jarem.2019.2205
Bulantı ve Kusma Tedavisinde Kullanılan İlaçların Kısa Ürün Bilgileri ve Kullanma Talimatlarında Gebelik ve Laktasyon Dönemine İlişkin İfadelerin İncelenmesi
 • Volkan Aydın
 • Ayfer Bahar
 • Dilara Bayram
 • Caner Vızdıklar
 • Ahmet Akıcı
J Acad Res Med 2021; 11: 107-116 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.35744
Video ile Bilgi Verilmesinin Total Diz Protezi Operasyonu Hastalarında Preoperatif Anksiyete Düzeyine Etkisi
 • Onur Baran
 • Cengiz Mordeniz
 • Makbule Cavidan Arar
 • Mustafa Günkaya
J Acad Res Med 2020; 10: 122-128 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2389
Glutaminin Travmatik Oral Mukozal Lezyonların İyileşmesi Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma
 • Sedat Akbaş
 • Enes Karabulut
 • Ayşe Pervin Sutas Bozkurt
 • Övgü Aydın
 • Dilek Düzgün Ergün
 • Gürcan Güngör
J Acad Res Med 2019; 9: 6-13 DOI: 10.5152/jarem.2019.2008

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form