Editörden

EDİTÖRDEN
J Acad Res Med 2019; 9: 0-0
EDİTÖRDEN
 • Ömer N. DEVELİOĞLU
J Acad Res Med 2017; 7: 0-0
Editörden
 • Ömer N. Develioğlu
J Acad Res Med 2017; 7: 0-0
Editörden
 • Ömer Necati Develioğlu
J Acad Res Med 2016; 6: 0-0
Editörden
 • Barış NUHOĞLU
J Acad Res Med 2013; 3: 0-0

Özgün Araştırma

Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Önal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2019; 9: 1-6 DOI: 10.5152/jarem.2018.2333
Yenidoğan Konvülziyonlarının Etyolojisi ve Tedavi Uygulamaları
 • Duygu Besnili Acar
 • Ali Bülbül
 • Sinan Uslu
 • İlkay Özmeral Odabaşı
 • Bülent Güzel
J Acad Res Med 2019; 9: 1-5 DOI: 10.5152/jarem.2019.1883
Kronik Hastalarda Sağlık Yönetimi ve İran’da Sağlık Yönetimi Modeli Dizaynı Hakkında Karşılaştırmalı Çalışma
 • Monika Motaghi
 • Leila Riahi
 • Irvan Masoodi Asl
 • Hossein Akbari
J Acad Res Med 2017; 7: 1-6 DOI: 10.5152/jarem.2017.1067
Yaşlı Hastalardaki Femur Boyun Kırıklarında Sementli ve Sementsiz Modüler Başlı Parsiyel Protezlerin Erken Dönem Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Devrim Özer
 • Osman Çimen
 • Ümit Selçuk Aykut
 • Hasan Doğruloğlu
 • Mehmet Bülent Balioğlu
 • Mehmet Akif Kaygusuz
J Acad Res Med 2012; 2: 1-5 DOI: 10