Özgün Araştırma

Erektil Disfonksiyon ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
 • Mehmet Karabakan
 • Aliseydi Bozkurt
J Acad Res Med 2019; 9: 27-31 DOI: 10.5152/jarem.2019.2138
İstanbul Bağcılar’da Tekrarlayan Bronşiolit Ataklarıyla Başvuran Süt Çocuklarında Predispozan Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Abdurrahman Polat
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Özlem Bostan Gayret
J Acad Res Med 2016; 6: 40-44 DOI: 10.5152/jarem.2016.915
İstanbul Bağcılar Bölgesinde Çocukluk Çağında Obeziteyi Etkileyen Risk Faktörleri ve Obezitenin Sonuçları
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Oğuzhan Zengi
 • Muhammet Çömçe
 • Özlem Bostan Gayret
 • Dilara Fuçucuoğlu
 • Suna Kılınç
J Acad Res Med 2017; 7: 45-50 DOI: 10.5152/jarem.2016.1037
Kompanse Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Nötrofil- Lenfosit Oranı, Trombosit-Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Araştırılması
 • Mustafa Yurtdaş
 • Mahmut Özdemir
 • Nesim Aladağ
J Acad Res Med 2018; 8: 67-71 DOI: 10.5152/jarem.2018.1632
Titanyum - Trombositten Zengin Fibrin Otogreftinin Etkinliği: Ön Bildiri
 • Fadime Nuhoğlu
 • Betül Çakmak Tuğcu
 • Mustafa Tunalı
 • Hakan Özdemir
J Acad Res Med 2018; 8: 91-95 DOI: 10.5152/jarem.2018.1908
Demir Eksikliği Anemisi Olan Kadınlarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Trombosit Değerlerinin Karşılaştırılması
 • Nilhan Nurlu Ayan
 • Zeynep Savaş
 • Nilgün Bireroğlu
 • Ayşegül Keleş
 • Neval Aksoy
 • N. Özden Serin
J Acad Res Med 2015; 5: 94-96 DOI: 10.5152/jarem.2015.712

Olgu Sunumu

Postpartum Dönemde Gelişen Derin Ven Trombozu Vakası
 • Hande Atalay
 • Fatih Teker
 • Banu Boyuk
 • Aslan Çelebi
 • Yavuz Ayar
 • İsmail Ekizoğlu
J Acad Res Med 2015; 5: 28-30 DOI: 10.5152/jarem.2015.568
Vena Kava İnferior Agenezili Hastada Derin Ven Trombozu
 • Osman Nuri Tuncer
 • Oruç Alper Onk
 • Ümit Karahan
 • Bilgehan Erkut
J Acad Res Med 2017; 7: 102-104 DOI: 10.5152/jarem.2016.1038
Malign İnfantil Osteopetrozis: Olgu Sunumu
 • Seda Geylani Güleç
 • Seda Ocak
 • Ümran Çetinçelik
 • Gülşen Köse
 • Yıldız Yıldırmak
J Acad Res Med 2014; 4: 121-124 DOI: 10.5152/jarem.2014.563
Düşük Kalp Debisi Sendromuna Sekonder Akut Abdominal Aort Trombozu
 • Nihan Kayalar
 • Berk Özkaynak
 • Funda Gümüş
 • Bülent Mert
 • Hüseyin Kuplay
 • Adil Polat
 • Fatma Tuğba İlal Mert
 • Vedat Erentuğ
J Acad Res Med 2012; 2: 124-126 DOI: 10.5152/jarem.2012.30
Parvovirüs B19 Enfeksiyonunun Tetiklediği Hemolitik Kriz ile Tanı Konulan Herediter Sferositozlu İki Kardeş
 • Meltem Erol
 • Özlem Bostan Gayret
 • Özgül Yiğit
 • Mahir Tıraş
 • Sultan Bent
J Acad Res Med 2016; 6: 194-195 DOI: 10.5152/jarem.2016.800

Orijinal Araştırma

Bilgisayarlı Tomografi İncelemesinde Kolon Duvar Kalınlığı ve Kolon Kanseri İlişkisi: Retrospektif Çalışma
 • Önder Karabay
 • Nadir Adnan Hacım
 • Mert Gençtürk
J Acad Res Med 2021; 11: 46-50 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3822
Multipl Sklerozun Beyin Lobları ve İlgili Yapılarla İlişkisi: Volümetrik Bir Analiz Çalışması
 • Burak Karip
 • Özlem Öztürk Köse
 • Heval Helin Seykan
 • Yunus Emre Akpınar
 • Papatya Keleş
J Acad Res Med 2023; 13: 76-81 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2023.98698
Nötrofil-lenfosit Oranı ve Trombosit-lenfosit Oranı Benign Endikasyonlar için Total Laparoskopik Histerektomi Sonrası Hastanede Kalış Süresini Öngörmede Enflamatuvar Belirteçler Olarak Kullanılabilir mi?
 • Fatma Ketenci Gencer
 • Semra Yüksel
J Acad Res Med 2022; 12: 108-115 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.70883

Editöre Mektup

Kompanse Kalp Yetmezlikli Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Artmıyor Olabilir
 • Cengiz Beyan
 • Esin Beyan
J Acad Res Med 2018; 8: 207-209 DOI: 10.5152/jarem.2018.2153

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form