Özgün Araştırma

Biomass Maruziyeti Olan Kadın Olgularda Pulmoner Arter Basıncının Değerlendirilmesi
 • Zehra Dilek Kanmaz
 • Elif Özülkü
 • Esin Yentürk
 • Gülfidan Aras
 • Esin Tuncay
 • Abdüssamet Gülsüm
J Acad Res Med 2017; 7: 16-20 DOI: 10.5152/jarem.2016.1176
Yoğun İnsülin Tedavisi Alan Yaşlılarda Bilişsel Fonksiyonların ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
 • Ümit Karabulut
 • Okcan Basat
 • Sema Uçak Basat
J Acad Res Med 2015; 5: 47-51 DOI: 10.5152/jarem.2015.683
Yoğun Bakımda Takip Edilen Uzamış Entübasyonlu Hastalarda Orta Kulakta Efüzyon Sıklığının ve Efüzyon Gelişmesinde Rol Oynayan Etkenlerin Değerlendirilmesi
 • Denizhan Dizdar
 • Mehmet Emre Dinç
 • Seçkin Ulusoy
 • Abdullah Dalğıç
 • Mehmet Özgür Avınçsal
 • Cengiz Yumru
 • Murat Topak
J Acad Res Med 2015; 5: 64-67 DOI: 10.5152/jarem.2015.663
Glokomatöz Optik Disk Nedeni ile Glokom Şüphesi Takibindeyken Göz İçi Basıncı Artan Hastaların HRTII Analizlerinin Karşılaştırılması
 • Göktuğ Demirci
 • Banu Arslan
 • Mustafa Özsütçü
 • Gökhan Gülkılık
 • Selim Kocabora
 • Mustafa Eliaçık
J Acad Res Med 2013; 3: 69-73 DOI: 10.5152/jarem.2013.18
Braden Risk Değerlendirme Skalası Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören 3. Düzey Hastalarda Basınç Ülseri Oluşumu Riskini Değerlendirmekte Güvenilir ve Yeterli mi?
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Ali Şefik Köprülü
 • Ali Haspolat
 • Sinan Uzman
 • Mehmet Toptaş
 • İdris Kurtuluş
J Acad Res Med 2016; 6: 98-104 DOI: 10.5152/jarem.2016.969
Tension-Free Vajinal Tape Başarısızlığını Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
 • Ceyhun Cenk
 • Aysu Akça
 • Nadiye Dugan
 • Berna Arslan Çetin
J Acad Res Med 2018; 8: 129-132 DOI: 10.5152/jarem.2018.1899

Orijinal Araştırma

Erken Evre Glottik Larinks Kanserinde Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
 • Tanju Berber
 • Birhan Demirhan
J Acad Res Med 2020; 10: 16-22 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2508
Yoğun Bakımdaki Yaşlı Hastalarda Vitamin D Önemli Midir?
 • Muhammed Murat Kurnaz
 • Sevgi Kesici
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Acad Res Med 2020; 10: 117-121 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2865
Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatörle İlişkili Pnömoninin Risk Faktörleri ve Klinik-radyolojik Değerlendirmesi
 • Gürkan Atay
 • Emine Çalışkan
 • Nezahat Gürler
 • Demet Demirkol
 • Ayper Somer
J Acad Res Med 2021; 11: 262-268 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.22931
Diz Osteoartritinde Kısa Dalga Diatermi, Ultrason ve TENS’nin Ağrı ve Fiziksel Fonksiyon Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Betül Başar
 • Belgin Erhan
J Acad Res Med 2020; 10: 288-293 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3667

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form