Özgün Araştırma

Migrenli Hastalarda Homosistein Düzeyleri
 • Suna Özlem Mutlu Sarı
 • Fazilet Hız
 • Semra Bilge
 • Arif Çelebi
J Acad Res Med 2011; 1: 4-7 DOI: 10.5152/jarem.2011.02
Kliniğimizde Gerçekleşen 11561 Doğumdaki Bebek Cinsiyetinin Makrozomi ve Sezaryen Oranı ile İlişkisi
 • Ayşe Ender Yumru
 • Burcu Dinçgez
 • Banu Öndeş
 • Naz Atalay
J Acad Res Med 2011; 1: 18-20 DOI: 10.5152/jarem.2011.06

Orijinal Araştırma

Türkiye’de Eğitim Kurumlarında Görevli Akademik Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Bilimsel Üretimlerinin H-indeks ve Bibliyometrik Parametreler ile Analizi
 • Volkan Hancı
 • Gözde Altuntaş Uzun
 • Manolya Aksoy
 • Selin Bozkurt
 • Büşra Otlu
 • Murat Özçelik
 • Özlem Öner
 • Necati Gökmen
J Acad Res Med 2021; 11: 234-240 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.42714

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form