Özgün Araştırma

Punktum Stenozlarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
 • Fadime Nuhoğlu
 • Fatma Esin Özdemir
 • Yeliz Acar
 • Kadir Eltutar
J Acad Res Med 2011; 1: 49-51 DOI: 10.5152/jarem.2011.14
Eksternal Dakriosistorinostomi Ameliyatlarında Silikon Tüp Entubasyonu’nun Etkinliği
 • Fadime Nuhoğlu
 • Kübra Sarıcı
 • Fatma Esin Özdemir
J Acad Res Med 2014; 4: 88-92 DOI: 10.5152/jarem.2014.506

Orijinal Araştırma

Persistan Alerjik Rinitli Hastalarda Diyetin ECP, IL-4 ve IL-31 Üzerine Etkisi
 • Yetkin Zeki Yılmaz
 • Begüm Bahar Yılmaz
 • Haydar Murat Yener
 • Salih Çanakçıoğlu
J Acad Res Med 2022; 12: 66-70 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.54254

Olgu Sunumu

Ataksi Telenjiektazili Çocukta Mesane Duvarı Telenjiektazilerine İkincil Persistan Hematüri
 • İlke Onur Kazaz
 • Fatih Çolak
 • Ahmet Serdar Teoman
 • Ersagun Karagüzel
J Acad Res Med 2018; 8: 119-120 DOI: 10.5152/jarem.2018.1861
Dirençli Özofagus Kanamalarında Köprü Tedavisi Olarak Self Expandable Metal Stent Uygulaması
 • Bülent Çolak
 • Eylem Karatay
 • Harun Erdal
 • Mahir Keleş
 • İbrahim Doğan
 • Selahattin Ünal
J Acad Res Med 2016; 6: 119-121 DOI: 10.5152/jarem.2016.925
Abdominal Aort Anevrizmasında Endovasküler Stent Yerleştirilmesi Sonrası Akut Aortik Oklüzyon: Olgu Sunumu
 • Hakan Bingöl
 • Mehmet Özülkü
 • Murat Günday
J Acad Res Med 2014; 4: 125-127 DOI: 10.5152/jarem.2014.486

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form