Orijinal Araştırma

Okul Çağındaki İşitme Tarama Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Tele-odyolojik Bakış Açısı
 • Ahmet Ceylan
 • Eyyup Kara
 • Mustafa Caner Kesimli
 • Deniz Kaya
 • Ahmet Ataş
J Acad Res Med 2023; 13: 1-8 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.99608
Total PSA Değeri 2,5-10 ng/mL Aralığındaki Hastaların İdrar Sarkozin Değerleri Prostat Biyopsisi Gereksinimini Öngörebilir mi?
 • Onur Fikri
 • Nilhan Nurlu
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Ali Eroğlu
 • Memduh Aydın
 • Arif Kalkanlı
 • Cem Tuğrul Gezmiş
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2022; 12: 42-48 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.74046
Otuz Beş Yaş Üstü Gebelere Yaklaşımda Tarama Testleri ve Amniyosentezin Önemi
 • Salim Sezer
 • Melih Bestel
 • Gökhan Bolluk
 • Alper Gezdirici
J Acad Res Med 2022; 12: 155-158 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.16878

Özgün Araştırma

Fetus Doğum Ağırlığının İkinci Trimesterde Anöploidi Taraması için Bakılan Biyokimyasal Marker Sonuçları ile İlişkisi
 • Yücel Özdemir
 • Bulat Aytek Şık
 • Bülent Tekin
 • Baki Erdem
 • Süleyman Salman
J Acad Res Med 2016; 6: 19-23 DOI: 10.5152/jarem.2015.807
Türkiye’de Bir Şehirde İndeks Herediter Anjioödem Hastalarının Uzak ve Yakın Test Edilmemiş Akrabalarında Herediter Anjioödem Prevalans ve Klinik Belirtileri
 • Öner Özdemir
 • Bahri Elmas
J Acad Res Med 2017; 7: 51-57 DOI: 10.5152/jarem.2017.1047
Birinci Trimester Taraması Sırasında Baş-Popo Mesafesi ile Fetal Karaciğer Uzunluğu Arasındaki Korelasyon
 • Erzat Toprak
 • Murat Bozkurt
 • Yetkin Karasu
J Acad Res Med 2015; 5: 60-63 DOI: 10.5152/jarem.2015.665

Derleme

Neonatoloji Perspektifinden Selektif Metabolik Tarama Testleri
 • Hasan Sinan Uslu
 • Adil Umut Zübarioğlu
 • Ali Bülbül
J Acad Res Med 2015; 5: 39-46 DOI: 10.5152/jarem.2015.755

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form