Özgün Araştırma

Standart ve Tüpsüz Perkütan Nefrolitotomi Yapılan Hastaların Böbreklerinde Rezistif İndekslerinin Karşılaştırılması
 • Yiğit Akın
 • Işıl Başara
 • Hakan Gülmez
 • Selçuk Yücel
 • Aliseydi Bozkurt
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2013; 3: 19-23 DOI: 10.5152/jarem.2013.09
Renal Kolikli Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile Ultrasonagrafi Bulgularının Karşılaştırılması
 • Basri Çakıroğlu
 • S. Erkan Eyüpoğlu
 • A. İsmet Hazar
 • M.B. Can Balcı
 • Orhun Sinanoğlu
 • Süleyman Hilmi Aksoy
J Acad Res Med 2013; 3: 31-35 DOI: 10.5152/jarem.2013.10
Solid Meme Lezyonlarının Karakterizasyonunda Ultrason Elastografinin Tanısal Değeri
 • Mehmet Fatih Türker
 • Sermin Tok Umay
 • Tamer Akça
 • Tuba Karabacak
 • Kaan Esen
 • Yüksel Balcı
 • Feramuz Demir Apaydın
J Acad Res Med 2017; 7: 74-81 DOI: 10.5152/jarem.2017.1246
İnfertil Hastalarda Uterusun Değerlendirilmesinde Salin İnfüzyon Sonohisterografisi’nin Yeri
 • Önder Aydın
 • Serkan Kumbasar
 • Süleyman Salman
 • Hale Akın
 • Ayşenur Kumbasar
 • Erman Sever
J Acad Res Med 2015; 5: 102-106 DOI: 10.5152/jarem.2015.721
Operasyon Öncesi Paratiroid Adenomlarının Yerini Saptamada Ultrason ve Tc-99m MIBI sintigrafisi ve SPECT/CT İncelemenin Tanısal Değeri
 • Bülent Çolakoğlu
 • Deniz Alış
J Acad Res Med 2019; 9: 115-120 DOI: 10.5152/jarem.2019.2719
Hipertansif Metabolik Sendromlu Hastalarda Karotis İntima-Media Kalınlığı ve Proteinüri İlişkisi
 • Yavuz Ayar
 • Hande Atalay
 • Banu Böyük
 • Emel Işıktaş Sayılar
 • Ahmet Bilgehan Şahin
 • Muhammet Rıdvan Gömleksiz
 • Rıza Karaduman
 • Aslan Çelebi
J Acad Res Med 2014; 4: 115-120 DOI: 10.5152/jarem.2014.572
Prostat Biyopsisi Sonrası Görülen Erektil Disfonksiyon ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Aydın İsmet Hazar
 • Nusret Can Çilesiz
J Acad Res Med 2018; 8: 167-170 DOI: 10.5152/jarem.2018.2066

Olgu Sunumu

Supraklaviküler Tüberküloz Lenfadenopatisi ile Eş Zamanlı Olarak Aksillada Metastatik Lenfadenopati Saptanan Primer Meme Karsinomu
 • Özgür Sarıca
 • Fatih Ağalar
 • Kezban Berberoğlu
J Acad Res Med 2018; 8: 46-49 DOI: 10.5152/jarem.2018.1200
Büyük Safen Ven Aplazisi
 • Elif Evrim Ekin Öner
 • Hülya Kurtul Yıldız
 • Berrin Erok
J Acad Res Med 2016; 6: 62-64 DOI: 10.5152/jarem.2015.782
Uzamış Fetal Bradikardi
 • Servet Gençdal
 • Kahraman Ülker
 • Murat Bozkurt
 • Melek Çiçek
 • Yetkin Karasu
 • Duygu Kara Bozkurt
 • Levent Şahin
 • Emre Destegül
 • Gülnur Özakşid
J Acad Res Med 2015; 5: 139-141 DOI: 10.5152/jarem.2015.693
Aksesuar Meme Dokusunda Granüler Hücreli Tümörün Mamografi, Ultrasonografi ve Sonoelastografi Bulguları
 • Ebru Yılmaz
 • Ayhan Yılmaz
 • Esmehan Pehlivan
 • Berrin Erok
 • Sebahat Nacar Doğan
 • Hülya Kurt Yıldız
 • Ali Önder Atça
J Acad Res Med 2017; 7: 149-151 DOI: 10.5152/jarem.2017.977
Çocuklarda Akut Batının Nadir Bir Nedeni: Segmental Omentum Torsiyonuna Bağlı Omental İnfarktüs
 • Ahmet Ali Tuncer
 • Nadire Tuncer
 • Salih Çetinkurşun
J Acad Res Med 2017; 7: 161-162 DOI: 10.5152/jarem.2017.1275

Derleme

Antenatal Hidronefroz
 • Fatih Yanaral
 • Zafer Tandoğdu
J Acad Res Med 2013; 3: 60-65 DOI: 10.5152/jarem.2013.16

Orijinal Araştırma

Ultrasonografi ile Saptanabilen Şüpheli Mikrokalsifikasyonların Görünüm Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Yasemin Kayadibi
 • Deniz Esin Tekcan Şanlı
 • Neşe Uçar
 • Emine Yıldırım
 • Ahmet Necati Şanlı
J Acad Res Med 2021; 11: 199-205 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.18291
Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Evrelemede Preoperatif Ultrasonografi ve Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
 • Emine Yıldırım
 • Zekeriya Pelen
 • Murat Keğin
 • Neşe Uçar
 • Yasemin Kayadibi
 • Özgecan Gündoğar
J Acad Res Med 2021; 11: 269-276 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.73745
Diz Osteoartritinde Kısa Dalga Diatermi, Ultrason ve TENS’nin Ağrı ve Fiziksel Fonksiyon Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Betül Başar
 • Belgin Erhan
J Acad Res Med 2020; 10: 288-293 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3667

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form