Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Atipisiz Endometrial Hiperplazide Levonorgestrel Salgılayan Rahim İçi Sistem (LS-RİS) Kullanımının Uterin Arter, Uterin Volüm ve Endometrium Üzerine Etkisi

1.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

3.

Biruni Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

JAREM 0; 0: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2019.2470
Okunma: 141 İndirilme: 9 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı levonorgestrel salgılayan intrauterin sistemin, atipisiz endometrial hiperplazi tedavisinde endometrial kalınlık, hemogram parametreleri ve uterin arter doppler sonuçlarına etkilerini değerlendirmektir.

 

Yöntemler: Atipisiz endometrial hiperplazi nedeniyle levonorgetrel salgılayan rahim içi sistem uygulanan 54 hastanın tedavi öncesi ve tedaviden 6 ay sonraki uterin arter akımı, uterin volüm, hemoglobin değişiklikleri ve endometrial biyopsileri karşılaştırıldı.

 

Bulgular: 50 olgu 6 aylık kontrolü tamamladı. Tüm hastalarda endometrial hiperplazide regresyon izlendi, uterin arter resistans indeksi, pulsatil indeksi ve uterin volümde anlamlı bir değişiklik saptanmazken, endometrial kalınlıkta azalma, hemoglobin ve hemotokrit seviyelerinde artış tespit edildi.

 

Sonuç: LS-RİS Atipisiz endometrial hiperplazi tedavisinde oral gestagen tedavisi ve cerrahi tedaviye alternatif, güvenli ve etkin bir yöntemdir.

 

Cite this article as: Temel Yüksel İ, Erdem B, Duğan Köroğlu N, Aslan Çetin B, Dansuk R.  The Effect of Levonorgestrel Releasing İntrauterine System (LR-IUS) on Uterine Artery, Uterine Volume and Endometrium in Endometrial Hyperplasia without Atipia. JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2470

Ekler
ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3