ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Atipisiz Endometrial Hiperplazide Levonorgestrel Salgılayan Rahim İçi Sistem (LS-RİS) Kullanımının Uterin Arter, Uterin Volüm ve Endometrium Üzerine Etkisi
1 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Biruni Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2019.2470
Anahtar Kelimeler: LS-RİS, resistif indeks, pulsatil indeks, power doppler, endometrial hiperplazi, uterin arter
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı levonorgestrel salgılayan intrauterin sistemin, atipisiz endometrial hiperplazi tedavisinde endometrial kalınlık, hemogram parametreleri ve uterin arter doppler sonuçlarına etkilerini değerlendirmektir.

 

Yöntemler: Atipisiz endometrial hiperplazi nedeniyle levonorgetrel salgılayan rahim içi sistem uygulanan 54 hastanın tedavi öncesi ve tedaviden 6 ay sonraki uterin arter akımı, uterin volüm, hemoglobin değişiklikleri ve endometrial biyopsileri karşılaştırıldı.

 

Bulgular: 50 olgu 6 aylık kontrolü tamamladı. Tüm hastalarda endometrial hiperplazide regresyon izlendi, uterin arter resistans indeksi, pulsatil indeksi ve uterin volümde anlamlı bir değişiklik saptanmazken, endometrial kalınlıkta azalma, hemoglobin ve hemotokrit seviyelerinde artış tespit edildi.

 

Sonuç: LS-RİS Atipisiz endometrial hiperplazi tedavisinde oral gestagen tedavisi ve cerrahi tedaviye alternatif, güvenli ve etkin bir yöntemdir.

 

Cite this article as: Temel Yüksel İ, Erdem B, Duğan Köroğlu N, Aslan Çetin B, Dansuk R.  The Effect of Levonorgestrel Releasing İntrauterine System (LR-IUS) on Uterine Artery, Uterine Volume and Endometrium in Endometrial Hyperplasia without Atipia. JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2470

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019