Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Yumurta Alerjisi olan Çocuklarda Kızamık, Kızamık-Kızamıkçık- Kabakulak (KKK) ve Suçiçeği Aşılamaları

1.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, PediatrikAlerji-İmmünoloji Klinği, Sakarya, Türkiye

2.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Sakarya, Türkiye

JAREM 2017; 7: 58-62
DOI: 10.5152/jarem.2017.1247
Okunma: 879 İndirilme: 76 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Yumurta alerjisi süt çocuklarında ikinci sıklıkta görülen gıda alerjisi olup ürtiker, anjioödem, anafilâksi, atopik dermatit alevlenmelerine yol açabilir. Yumurta alerjisi tanısı dikkatli bir hasta anamnezi ve bunu destekleyen deri prik testi ve spesifik IgE’ ler ile konulur. Yumurta alerjisi olan çocuklarda kızamık, MMR ve suçiçeği aşılaması yapılması ve nasıl uygulanacağı halen tartışmalıdır. Bu aşılar tavuk embriyo fibroblast kültüründe üretildiği için eser miktarda yumurta proteini içerebilir. Bu aşılamalara bağlı anafilâksi oranı çok düşüktür ve bu hastalarda anafilâksinin neye (yumurta proteini veya jelâtine) bağlı olduğu ise bilinmemektedir. Burada; 18 yumurta allerjisi olan çocukta 3 aşının uygulanmasıyla ilgili (36 doz) deneyimimizi paylaşıyoruz.

 

Yöntemler: 2013-2016 yıllarında polikliniğimize yumurta alerjisinden dolayı aşı uygulaması için başvuran hastaları geriye dönük değerlendirmeye aldık. Hastalara çocuk servisinde deri prik testleri yapıldıktan sonra iki eşit dozda aşılamaları yapıldı.

 

Bulgular: Hastalarımızın hepsinde klinik öykü mevcut olup 3 hastada yumurta alerjisine atopik dermatit eşlik etmekteydi. Deri prik testi12 (%67) hastada pozitif saptandı. Spesifik IgE değeri 16 (%89) hastada yüksek bulundu. 18 hastada 36 doz aşı uygulamasından sonra sadece 1 (%2,9) hastada reaksiyon gözlendi.

 

 

Sonuç: Çalışmamızda olgu sayısı yetersiz olmasına rağmen, yumurta allerjisi olan çocuklarda kızamık, MMR ve suçiçeği aşılaması güvenli bulunmuştur. Yumurta alerjisi aşının yapılmamasını ya da ertelenmesini gerektirmediğini düşünmekteyiz.

 

Cite this article as: Özdemir Ö, Ersavaş D. Measles, Measles-Mumps-Rubella, and Varicella Vaccinations in Children with Egg Allergy. JAREM 2017; 7: 58-62.

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3